آب/سد/رودخانه

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

175 صفحه ----- دکتر غلامعباس بارانی ----- دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

قیمت کتاب: 60,000 ریال

icon icon

384 صفحه ---- منزوی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 167,000 ریال

icon icon

577 صفحه ----- دکتر ابوالفضل شمسائی ----- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 250,000 ریال

icon icon

302 صفحه ----- دکتر علی امینی ----- روشا

 

قیمت کتاب: 165,000 ریال

icon icon

450 صفحه ----- دکتر امین علیزاده ----- دانشگاه امام رضا

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

100 صفحه ----- دکتر مرتضی علیزاده ----- موج سبز

 

قیمت کتاب: 78,000 ریال

icon icon

226 صفحه ---- امیر حسین محوی – مهندس علیرضا عسگری ----- آب و فاضلاب روستائی استان کرمانشاه

 

قیمت کتاب: 141,000 ریال

icon icon

181 صفحه ----- ابراهیم صالح آبادی – مهرداد هدایتی ----- جهاددانشگاهی واحد صعتی اصفهان

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

554 صفحه ----- هری پولوس ---- دکتر محمدعلی روشن ضمیر ----- جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

 

قیمت کتاب: 260,000 ریال

icon icon

378 صفحه ---- دکتر محسن کهرم ---- دانشگاه فردوسی مشهد

 

قیمت کتاب: 188,000 ریال

icon icon

236 صفحه ----- دکتر پرویز کردوانی ----- انتشارت دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

269 صفحه ---- مهندس علیجان بافکار – دکتر هوشنگ قمرنیا – عبدالله طاهری تیزرو ----- دانشگاه رازی

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

413 صفحه ----- دکتر محمد چالکش امیری ---- ارکان دانش

 

قیمت کتاب: 177,000 ریال

icon icon

671 صفحه ----- حسینقلی رفاهی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 288,000 ریال

icon icon

718 صفحه ----- آندره چادویک – جان مورفت ----- دکتر محمود مشعل ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 330,000 ریال

icon icon

365 صفحه ----- دکتر جواد سلاجقه ---- انتشارات دانشگاه باهنر کرمان

 

قیمت کتاب: 127,000 ریال

icon icon

485 صفحه گالینگور ----- بهروز مصطفی زاده ----- انتشاارت فرهنگ جامع

 

قیمت کتاب: 300,000 ریال

icon icon

265 صفحه ---- مهندس رامین مختارزاده آذر ----- آب سازه اسپوتا آسا

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

189 صفحه ----- غلامعباس بارانی ---- انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

1200 صفحه تومان با جلد گالینگور ----- دکتر حسین فرداد ----- انتشارات تهران

 

قیمت کتاب: 380,000 ریال

icon icon

176 صفحه بهمراه یک لوح فشرده ---- مهندس محسن احمدی ----- انتشارات کلک زرین

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

312 صفحه ---- امیررضا امین جواهری ----- نشر علم عمران

 

قیمت کتاب: 350,000 ریال

icon icon

279 صفحه ----- روبرت دی . انکور ------ مهندس اصغر جهانی بهنمیری – مهندس عباس جهانی بهنمیر ی ------ دکتر نعمت حسنی

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

282 صفحه ----- دکتر عبدا.. طاری تیزرو ----- دانشگاه رازی

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

91 صفحه ----- پریسا قشقائی پور ----- صنعت آب و برق

 

قیمت کتاب: 66,000 ریال

icon icon

551 صفحه ----- میگل مارینو و جیمز لوتین ----- انتشارات دانشگاه شهید چمران

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

600 صفحه ----- دکتر امیر تائبی – دکتر محمدرضا چمنی ----- دانشگاه صنعتی اصفهان

 

قیمت کتاب: 230,000 ریال

icon icon

184 صفحه ----- مهندس محمد ماروسی – مهندس مصطفی لیلی ----- شهراب

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

273 صفحه ---- سام ناث گوش ----- محمد محمودیان شوشتری ----- دانشگاه چمران

 

قیمت کتاب: 163,000 ریال

icon icon

210 صفحه ----- دکترروسل دانشفر از – محمدرضا نیک پور – حجت صادقی ----- عمیدی

 

قیمت کتاب: 164,000 ریال

icon icon