آرماتور/قالب بندی

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

86 صفحه بزرگ ---- مولف : مهندس مهدی سالاری ---- پارسه

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

57صفحه ---- مهندس محمود تقی پور ---- موسسه آموزش عالی آزاد پارسه

 

قیمت کتاب: 70,000 ریال

icon icon

176 صفحه ---- مهندس شاپور طاحونی ---- نشرتوسعه ایران

 

قیمت کتاب: 122,000 ریال

icon icon

196صفحه ---- مولف : مهندس حسن مجتبی زاده ---- نشردانش

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

470صفحه ---- مولف : مهدی پرنا ---- ناشر : آزاده

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

192صفحه ---- مولفین :‌ ابوالقاسم گرامی نژاد و حمیدرضا گرامی نژاد---- ناشر : آیلار

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

176صفحه ---- مولف : شاپور طاحونی ----- ناشر : مسکن و شهرسازی

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

148صفحه ---- مولف : مهندس کوروش محمودی و هوشیار خزائی ----- ناشر : شهراب و آینده سازان

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

172صفحه بزرگ - مولفین : مهندس علی افراسیابی – مهندس بهبود مرتضوی ---- مدرسان شریف

 

قیمت کتاب: 155,000 ریال

icon icon

208صفحه ---- مترجم : مهندس جمال الدین عقیلی ----- ناشر : شهراب

 

قیمت کتاب: 170,000 ریال

icon icon

54 صفحه ---- مولف :‌ دکترعبدالکریم عباسی و اکبر ترکاشوند دهنو ---- ناشر : فرازاندیش سبز

 

قیمت کتاب: 35,000 ریال

icon icon

300صفحه ---- مترجمین : مهندس امیرسرمدنهری، مهندس سیدمحسن کاردان ---- متفکران

 

قیمت کتاب: 170,000 ریال

icon icon

328صفحه ---مولف:ابوالحسن بهنیا - کامبیز بهنیا ---- مولف : ژاک ماتیوا - کریستیان بواتو ----- انتشارات : دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 153,000 ریال

icon icon

200صفحه ---- مولف :‌مهندس ریاض رضوان-مهندس اسماعیل نظرمحمدی ---- انتشارات : دانش پرور

 

قیمت کتاب: 133,000 ریال

icon icon

182صفحه ---- مولف : سعید غعار پور جهرمی ---- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

 

قیمت کتاب: 148,000 ریال

icon icon