آزمایشگاه ساختمان

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

118صفحه ---- مولف : مهندس امیر سرمد نهری ---- سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

115صفحه ---- مولفین : مهندس حدیث صمدی علی نیا (کارشناس ارشد Gis ) زیر نظر دکترمهدی نجفی علمداری ---- دانشگاه علم و صنعت ایران

 

قیمت کتاب: 112,000 ریال

icon icon

190 صفحه ---- مولف : دکترمهیار عربانی ---- اداره چاپ و انتشارات دانشگاه گیلان

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

44صفحه ---- ناشر : وزارت راه و ترابری

 

قیمت کتاب: 45,000 ریال

icon icon

مولف : دکترحسن صادقی ---- ناشر : دانشگاه امام حسین

 

قیمت کتاب: 237,000 ریال

icon icon

128 صفحه ---- مولف : مهندس مصطفی هدایتی ---- علم و دانش

 

قیمت کتاب: 89,000 ریال

icon icon