فروشگاه کتاب عمران ، معماری و نقشه برداری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

208 صفحه ----- اسماعیل افلاکی ---- امیر کبیر

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

312 صفحه ----- هومن حیدریان ---- آوند اندیشه

 

قیمت کتاب: 133,000 ریال

icon icon

100 صفحه ----- دکتر مرتضی علیزاده ----- موج سبز

 

قیمت کتاب: 78,000 ریال

icon icon

250 صفحه ----- دکتر شمس نوبخت – سجاد رضائی – جواد کریم پور خامنه – محمدوریا خورده بینان ---- کتاب آوا

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

216 صفحه ----- مهندس حمید یوسف زاده ----- نص

 

قیمت کتاب: 67,000 ریال

icon icon

158 صفحه ----- دکتر امیر منصور پزشک ---- نص

 

قیمت کتاب: 170,000 ریال

icon icon

136 صفحه ----- مهندس افسانه ربیعی ----- جزیل

 

قیمت کتاب: 85,000 ریال

icon icon

137 صفحه ----- مهندس افسانه ربیعی ----- انتشارات جزیل

 

قیمت کتاب: 77,000 ریال

icon icon

278 صفحه ----- دکتر سیدحسین حسینی ----- دانشگاه امام حسین

 

قیمت کتاب: 125,000 ریال

icon icon

288 صفحه بهمراه نرم افزار dvd ------ احسان فریدونی برزآباد – مهدی کمائی ----- موج آبی

 

قیمت کتاب: 188,000 ریال

icon icon

250 صفحه ----- دکتر مصطفی قلی زاده – بهنام مهدوی ----- دانشگاه تربیت معلم سبزوار

 

قیمت کتاب: 77,000 ریال

icon icon

154 صفحه ----- آزیتا خسروان ----- دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

قیمت کتاب: 70,000 ریال

icon icon

128 صفحه ----- لس کرکاپ ----- دکتر حسن فاطمی امام غیث ----- دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

قیمت کتاب: 60,000 ریال

icon icon

154 صفحه ----- آزیتا خسروان ----- شهید باهنر

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

522 صفحه ----- فرانز شایدز – ریچارد اولینگر – الن کاندلر – روزا مارگزین ----- دکتر ناصر علی اصغرزاده ----- دانشگاه تبریز

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

139صفحه ---- مولف : دکترمحسن الیاسی ---- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

238صفحه ---- محمدرضا حلوائی فر داود فراوش ---- دانشگاه ازاد واحد دزفول

 

قیمت کتاب: 170,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 123,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 83,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 111,000 ریال

icon icon

250صفحه ---- مولفین :‌ لیلا افتخاریان ، امید تی تی دژ ، بهناز خاکباز ، امین سارنگ ، پدرام صادقیان ، رضا مهین روستا ة مهدی نواری ----نشر کتاب دانشگاهی

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

مولف : دکترحسن صادقی ---- ناشر : دانشگاه امام حسین

 

قیمت کتاب: 237,000 ریال

icon icon

128 صفحه ---- مولف : مهندس مصطفی هدایتی ---- علم و دانش

 

قیمت کتاب: 89,000 ریال

icon icon