آموزش نرم افزارها

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

189 صفحه ----- دکتر غلامرضا زاهدی – مهندس محسن چوپانی ----- دانشگاه رازی

 

قیمت کتاب: 115,000 ریال

icon icon

424 صفحه ----- مهندس رضا سعادتمند – مهندس افشین نیلی احمد آبادی ----- جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

 

قیمت کتاب: 182,000 ریال

icon icon

428 صفحه ------ ویلیلم ال لوبین ------ مهندس امیر سعید موسوی حجازی – مهندس آزاده سعادت عاکفی ----- انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

 

قیمت کتاب: 200,000 ریال

icon icon

340 صفحه ----- مهندس رضا علی پناه ----- نشر طراح

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

288 صفحه بهمراه نرم افزار dvd ------ احسان فریدونی برزآباد – مهدی کمائی ----- موج آبی

 

قیمت کتاب: 188,000 ریال

icon icon

224 صفحه ----- روجا پرویزی مقدم – سید حامد علوی نژاد ----- دانشگاه شمال

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon