فروشگاه کتاب عمران ، معماری و نقشه برداری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

یک پکیج اموزشی بینظیر برای اولین بار کاربردی در زمینه اندروید

 

قیمت کتاب: 400,000 ریال

icon icon

نسخه و ویرایش جدید کتاب اموزش توتال استیشن لایکا

 

قیمت کتاب: ریال

icon icon

430 صفحه ----- حمید شکری خانقاه ---- مشکوة

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

340 صفحه با جلد گالینگور مشکی ----- انتشارات سازمان آموزش زبانهای بین المللی

 

قیمت کتاب: 185,000 ریال

icon icon

716 صفحه ---- بایرون اس گاتفرید ----- حسین ابراهیم زاده قلزم ---- سالکان و نشردانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 85,000 ریال

icon icon

286 صفحه ---- دیباگران تهران

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon

3 لوح فشرده ---- پارسیان

 

قیمت کتاب: 179,000 ریال

icon icon

2 لوح فشرده ---- آویژه

 

قیمت کتاب: 159,000 ریال

icon icon

2 لوح فشرده ----- موسسه فرهنگی لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon

2 لوح فشرده ---- پارسیان

 

قیمت کتاب: 159,000 ریال

icon icon

2 لوح فشرده ---- آویژه

 

قیمت کتاب: 199,000 ریال

icon icon

1 لوح فشرده ---- مکانیک نوین

 

قیمت کتاب: 155,000 ریال

icon icon

2 لوح فشرده ----- فانوس

 

قیمت کتاب: 149,000 ریال

icon icon

2 لوح فشرده ----- مکانیک نوین

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

1 لوح فشرده ---- مهندس یار

 

قیمت کتاب: 200,000 ریال

icon icon

2 لوح فشرده ----- پارسیان افزار

 

قیمت کتاب: 189,000 ریال

icon icon

2 لوح فشرده ---- موسسه فرهنگی لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

 

قیمت کتاب: 149,000 ریال

icon icon

3 لوح فشرده ----- مهرگان

 

قیمت کتاب: 75,000 ریال

icon icon

3 لوح فشرده ---- مکانیک نوین ومهندس یار

 

قیمت کتاب: 225,000 ریال

icon icon

1 لوح فشرده ----- فانوس

 

قیمت کتاب: 155,000 ریال

icon icon

7 لوح فشرده ----- مهندس یار

 

قیمت کتاب: 250,000 ریال

icon icon

4 لوح فشرده ---- فانوس

 

قیمت کتاب: 179,000 ریال

icon icon

3 لوح فشرده ----- فانوس

 

قیمت کتاب: 169,000 ریال

icon icon

3 لوح فشرده ---- فانوس

 

قیمت کتاب: 169,000 ریال

icon icon

4 لوح فشرده ----- قصد داریم تا ابتدائی ترین موارد برق کاری رو به شما اموزش دهیم که ممکنه بعضی اوقات موارد خیلی پیش پا افتاده به نظر می آیند – اما در خاتمه متوجه می شوید که چقدر دانش شما افزایش یافته - آویژه

 

قیمت کتاب: 200 ریال

icon icon

1 لوح ---- سافتک

 

قیمت کتاب: 138,000 ریال

icon icon

1 لوح ---- سافتک ---- آموزش کاربردی

 

قیمت کتاب: 185,000 ریال

icon icon

4 لوح ----- مهندس یار

 

قیمت کتاب: 200,000 ریال

icon icon

2 لوح ---- پارسیان افزار -----بیش از 8 ساعت مطالب آموزشی از مقدماتی تا پیشرفته

 

قیمت کتاب: 179,000 ریال

icon icon

2 لوح ---- موسسه فرهنگی لوح گسترش دنیای نرم افزار

 

قیمت کتاب: 189,000 ریال

icon icon