آکوستیک

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

192 صفحه ----- دکتر غلامعلی ایاقتی ----- دکتر غلامعلی ایاقتی

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

590 صفحه ---- لارنس ئی کینزلر – آستین آر فرای ----- دکتر ضیاء الدین اسماعیل بیگی – دکتر مهدی برکشلی ----- انتشارات امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 235,000 ریال

icon icon

130 صفحه ----- کورکی بینگلی ---- محمدحسین دهقان ---- یزدا

 

قیمت کتاب: 112,000 ریال

icon icon