ابزار دقیق

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

279 صفحه ----- مهندس علی اکبر حبیبا ----- انتشارات یا مهدی

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

126 صفحه ----- مهندس رضا تاروردی زاده – مهندس بهناز جابری ----- عمیدی

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

290 صفحه ---- الیاس حدادی ----- آشینا

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

110 صفحه ---- حجت اله عالی ---- جهان جام جم

 

قیمت کتاب: 52,000 ریال

icon icon

141 صفحه ---- سید رسول حسینی بهارانچی ----- جهان جام جم

 

قیمت کتاب: 76,000 ریال

icon icon

182 صفحه ----- دکتر رضا مهربان ---- نشر پیکان

 

قیمت کتاب: 60,000 ریال

icon icon