فروشگاه کتاب عمران ، معماری و نقشه برداری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

155 صفحه ----- دکتر مسعود رحیمی ----- دانشگاه رازی

 

قیمت کتاب: 107,000 ریال

icon icon

142صفحه ---- مولف : احمدقلی عدل طباطبائی – مهندس لاله نعمت الهی ---- اندیشه سرا

 

قیمت کتاب: 96,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 119,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 60,000 ریال

icon icon

تکنولوژی , طرح , اختلاط , بتن , اجز , خواص , مواد , مضاف , آئین نامه , Bs , Aci , طراحی , محاسبه ,

 

قیمت کتاب: 96,000 ریال

icon icon

176صفحه --- مولف : موسسه توسعه ساحلی فناوری ژاپن ---- علی اکبر حشمتی رفتسنجانی و حسین صالح زاده ---- انتشارات تراب

 

قیمت کتاب: 79,000 ریال

icon icon