فروشگاه کتاب عمران ، معماری و نقشه برداری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

368 صفحه بزرگ ---- مهندس ساسان مرادی ---- انتشارات ایثارگران

 

قیمت کتاب: 270,000 ریال

icon icon

137 صفحه ---- سازمان سنجش

 

قیمت کتاب: 165,000 ریال

icon icon

223 صفحه بزرگ ---- امیر رضا روحی زاده – احساناله اشتهاردیان ---- انتشارات عصر کنکاش

 

قیمت کتاب: 230,000 ریال

icon icon

400 صفحه ---- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

380 صفحه بزرگ ----- دکتر سعید عرفانی و مهندس محمد آهنگر ----- گاج

 

قیمت کتاب: 230,000 ریال

icon icon

302 صفحه بزرگ ----- حسین صباغیان ----- سری عمران

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

400 صفحه ----- علی مزروعی – حسن بقائی – علی گوهربخش – مهندس امیدتی تی دژ ----- نشر پردازش

 

قیمت کتاب: 115,000 ریال

icon icon

1100 صفحه ---- مهندس مهران بکایی بکائی – امیرمسعود سامانی ---- ارکان دانش

 

قیمت کتاب: 430,000 ریال

icon icon

735 صفحه ----- مهندس مهران بکائی – امیر مسعود سامانی ----- ارکان

 

قیمت کتاب: 290,000 ریال

icon icon

306 صفحه ---- حمیدرضا مقسمی ---- گسترش علوم پایه

 

قیمت کتاب: 60,000 ریال

icon icon

756 صفحه ----- محمد حسن منصوری ----- راهیان ارشد

 

قیمت کتاب: 310,000 ریال

icon icon

616 صفحه ---- حسام شریفیان - محمدآهنگر ----- راهیان ارشد

 

قیمت کتاب: 260,000 ریال

icon icon

400 صفحه ----- سعید غفارپور جهرمی – علی دلنواز ----- راهیان ارشد

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

135 صفحه بزرگ ----- مهندس هادی یوسفی ----- مدرسان شریف

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

302 صفحه ---- صفی شاهی فرد – بابک سعیدی ----- انتشارات تایماز

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

215 صفحه ----- دکتر غلامرضا جهانشاهلو ----- انتشارات ناقوس

 

قیمت کتاب: 89,000 ریال

icon icon

456 صفحه ----- بهزاد خداکرمی ----- راهیان ارشد

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

415 صفحه ----- ساسان امیر افشاری ------ انتشارات سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 188,000 ریال

icon icon

710 صفحه بزرگ ----- سید محمد شعاری شعار – حجت اله استخروئیه ، حامد مفتخری رستم خانی و محمد نادر نادر پور – حمید محمد نژاد ----- سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 390,000 ریال

icon icon

192 صفحه ----- مجتبی احسانی ----- انتشارات کتاب دانشجو

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

این کتاب کارکرده است -----محمد حسن منصوری ----- انتشارات آزاده

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

این کتاب کارکرده است ---- امین حسن زاده ----- راهیان ارشد

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

این کتاب کارکرده است ----- دکتر رضا رافع – حمیدرضا مقسمی ----- گسترش علوم پایه

 

قیمت کتاب: 40,000 ریال

icon icon

213 صفحه --این کتاب کارکرده است --- دکترمسعود نیکوکار – حمیدرضا مقسمی – علی برومند نیا – محمد حسین رضوانی – حسن شادکام ----- نشر گسترش علوم پایه

 

قیمت کتاب: 115,000 ریال

icon icon

444 صفحه ----- مهندس سهیل ولی وند ----- انتشارات عمیدی

 

قیمت کتاب: 250,000 ریال

icon icon

412صفحه ---- نادر فنائی - محمدآهنگر ---- سری عمران و سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 280,000 ریال

icon icon

213 صفحه ----- محمدآهنگر – نادر فنائی و محسن حیدری ---- سری عمران و سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

290 صفحه ----- محمدآهنگر – نادر فنائی – محسن حیدری ----- سری عمران و سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 200,000 ریال

icon icon

376 صفحه بزرگ ---- حسین صیاغیان ----- سری عمران

 

قیمت کتاب: 275,000 ریال

icon icon

328 صفحه بزرگ ------ حسین صباغیان ----- سری عمران و سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 280,000 ریال

icon icon