استاتیک / دینامیک

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

452 صفحه ----- جی ال مریام – ال جی کرایگ ----- دکتر صمد جعفرمدار ----- انتشارات عبادی

 

قیمت کتاب: 125,000 ریال

icon icon

662 صفحه ----- دکتر منصور نیکخواه بهرامی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

آموزش مفاهیم درس بهمراه مثال ها و مساله های نمونه متعدد – سینماتیک و سینتیک ذرات ، حرکت مقید ، سرعت و شتاب اجسام صلب قضیه کار و انرژی – و نحوه حرکت ذرات بصورت انیمیشن

 

قیمت کتاب: 115,000 ریال

icon icon

آموزش مفاهیم استاتیک با استفاده از انیمیشن و تصویر – 50 مبحث آموزشی بصورت مالتی مدیا – کار با بردارها ، تعادل دو بعغدی وسه بعدی تحلیل خرپاها و قاب ها و ماشین ها و نمودار نیروی برشی و گشتاور خمشی تیرها ، اصطکاک کار مجازی – شامل مصال ها و مساله های حل شده متعدد

 

قیمت کتاب: 155,000 ریال

icon icon

450 صفحه ----- مهندس علی کلانتری ----- الماس دانش

 

قیمت کتاب: 165,000 ریال

icon icon

135 صفحه بهمراه سی دی ----- بهنام رحمانیان ----- نما

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

440 صفحه ----- جی . ال . مریام – ال . جی . کریگ ---- علی زمانی ---- فرهنگ متین

 

قیمت کتاب: 157,000 ریال

icon icon

512 صفحه ----- جی . ال مریام – ال . جی . کریگ ----- علی زمانی ----- فرهنگ متین

 

قیمت کتاب: 165,000 ریال

icon icon

238 صفحه ----- دکتر محمد سعید سیف ----- دنشگاه هرمزگان

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

265 صفحه ----- کوین منارد ----- دکتر هما عاصم پور – مهندس عباس شیخ ، مهندس ابوالفضل کیانی ----- انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

304 صفحه ----- دکتر محسن بهرامی – مهرداد صباغی – میرعباس جلالی – بهروز شیاری – سعید طاهری

 

قیمت کتاب: 75,000 ریال

icon icon

780 صفحه ----- کاتسو هیکو اوگاتا ----- خداداد واحدی – مسعود موحدی ----- دانشگاه امام حسین

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

416 صفحه ----- مجی ال مریام – ال جی کریگ ----- مهندس فرشید علم بیگی

 

قیمت کتاب: 157,000 ریال

icon icon

440 صفحه بزرگ ---- کتاب کارکرده است ------ دکتر ابراهیم واحدیان ----- نشر علوم دانشگاهی

 

قیمت کتاب: 300,000 ریال

icon icon

257 صفحه ----- نیما خاکزاد رستمی – مصطفی محمدی ---- نشر علم عمران

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

526 صفحه ---- مریام کرایگ ---- مهندس علیرضا انتظاری – دکتر محمدابراهیم ابوکاظمی ---- نورپردازان

 

قیمت کتاب: 380,000 ریال

icon icon

336 صفحه ---- محمدرضا افضلی – میلاد تیموری ---- جی ال مریام – ال جی کریگ ---- نرش کتاب دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 200,000 ریال

icon icon

980 صفحه ---- محمدرضا افضلی – میلاد تیموری ---- جی ال مریام – ال جی کریگ ---- نشر کتاب دانشگاهی

 

قیمت کتاب: 183,000 ریال

icon icon

980 صفحه ---- جی ام مریام ---- ال جی کریگ ---- محمدرضا افضلی ---- نشر کتاب دانشگاهی

 

قیمت کتاب: 335,000 ریال

icon icon