بتن

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

294 صفحه بزرگ ----- اردشیر اطیابی ----- نشر جویبار

 

قیمت کتاب: 295,000 ریال

icon icon

239 صفحه ----- مهندس سعید دهقانی ----- نشر دیباگران تهران

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon

134 صفحه ---- مهندس ناصر الدین شاهبازی ----- یاوریان

 

قیمت کتاب: 119,000 ریال

icon icon

774 صفحه ----- یوسف زندی ----- فروزش

 

قیمت کتاب: 245,000 ریال

icon icon

400 صفحه ----- مهندس عبدالرئوف رئوفی ----- مولف

 

قیمت کتاب: 170,000 ریال

icon icon

252 صفحه بزرگ ---- مولفین : مهندس اسماعیل نظر محمدی – مهندس ریاض رضوان ---- انتشارات دنیا

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

950صفحه بزرگ رنگی روغنی با جلد رحلی ----- دبیر همایشهای بزرگداشت روز صنعت سیمان – پیام مهندس جلال صفارزاده

 

قیمت کتاب: 560,000 ریال

icon icon

464صفحه ---- مولفین : دکترعلی اکبر رمضاینپور – محمدرضا شاه نظری ---- انتشارات علم و صنعت

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 230,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 183,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 162,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 85,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 162,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 93,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 123,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 83,000 ریال

icon icon