فروشگاه کتاب عمران ، معماری و نقشه برداری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

215 صفحه بزرگ ---- اردشیر اطیابی ---- نشر جویبار

 

قیمت کتاب: 164,000 ریال

icon icon

680 صفحه ----- کوین لینچ ----- دکتر سید حسین بحرینی ---- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

485 صفحه گالینگور ----- بهروز مصطفی زاده ----- انتشاارت فرهنگ جامع

 

قیمت کتاب: 300,000 ریال

icon icon

340 صفحه ----- عبدالحمید عزیزی ----- واحد صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 119,000 ریال

icon icon

181 صفحه ----- دکتر جعفر زرین چنگ ----- نورپردازان

 

قیمت کتاب: 124,000 ریال

icon icon

456 صفحه ----- محمد مهدی همدانی گلشن ---- دانشگاه آزاد اسلامی شهرمجلسی

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

208 صفحه ----- دکتر حشمت اله علی نژاد ----- دانشگاه مازندران

 

قیمت کتاب: 115,000 ریال

icon icon

258 صفحه ----- جواد سلاجقه ----- شهید باهنر کرمان

 

قیمت کتاب: 158,000 ریال

icon icon

575 صفحه بزرگ ----

 

قیمت کتاب: 355,000 ریال

icon icon

مترجم : مهندس محمدمهدی دهقان بنادکی ---- دانشگاه شاهرود

 

قیمت کتاب: 183,000 ریال

icon icon

142صفحه ---- مولف : احمدقلی عدل طباطبائی – مهندس لاله نعمت الهی ---- اندیشه سرا

 

قیمت کتاب: 96,000 ریال

icon icon

214صفحه بزرگ ---- مولف : اردشیر اطیابی ---- نشر جویبار

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

کتاب ماشین آلات و ساختمانی تئوری و کاربردی

 

قیمت کتاب: 192,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 139,000 ریال

icon icon

کتاب مهندسی راه آهن محسن حسینقلیان و حسین قهرمانی

 

قیمت کتاب: 188,000 ریال

icon icon

مترجم : مهندس محمدمهدی دهقان بنادکی ---- دانشگاه شاهرود

 

قیمت کتاب: 183,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 188,000 ریال

icon icon

کتاب تئوری خطاها از ابوالفضل رنجبر و نشر عمیدی

 

قیمت کتاب: 165,000 ریال

icon icon

فیزیک عملی و تئوری خطاهای نقشهبرداری سازمان نقشه برداری

 

قیمت کتاب: 65,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 85,000 ریال

icon icon

کتاب آموزشی تئوری خطاه در نقشه برداری

 

قیمت کتاب: 82,000 ریال

icon icon

کتاب آموزش اجرائی و کاربردی نقشه برداری

 

قیمت کتاب: 179,000 ریال

icon icon