تاسیسات/تجهیزات

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

288 صفحه ----- مهندس فرهاد فرامرزی ----- آیلار

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

112 صفحه ----- محمدرضا آریانا ----- آزاد کرج

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

416 صفحه ---- تئودور لی و جان داناگیو ----- محمدعلی الهیان ---- یزدا

 

قیمت کتاب: 250,000 ریال

icon icon

839 صفحه با جلد گالینگور ----- محمدرضا سلطاندوست ---- یزدا

 

قیمت کتاب: 360,000 ریال

icon icon

242 صفحه ----- جوزف الموند ، رکس میلر ---- فاطمه مصطفوی – حمید حسین تهرانی ----- شرکت انتشارات فنی ایران

 

قیمت کتاب: 178,000 ریال

icon icon

263 صفحه ----- جولز اراوتز ، رکس میلر ----- غلامرضا جهان فرنیا ----- شرکت انتشارات فنی ایران

 

قیمت کتاب: 200,000 ریال

icon icon

230 صفحه بزرگ ---- مهندس سعید خرازی زاده ----- مجتمع فنی تهران

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

196 صفحه ---- مهندس امیر خرمی – مهندس آنتونی آندون ----- نوآور

 

قیمت کتاب: 192,000 ریال

icon icon

318 صفحه ----- مهندس داود محمدی ---- یزدا

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

348 صفحه ----- سید مجتبی موسوی نائینیان ---- دانش و فن

 

قیمت کتاب: 187,000 ریال

icon icon

204 صفحه ----- مهندس عبدالعلی فرزاد ----- دانشگاه بلوچستان

 

قیمت کتاب: 129,000 ریال

icon icon

304 صفحه ----- رحمان هدایت پناه ----- مشق شب

 

قیمت کتاب: 200,000 ریال

icon icon

85 صفحه ----- سید ابوالقاسم سید صدر ----- دانش فن

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

152 صفحه ----- مهندس امیر سرمدنهری – مهندس سید محسن کاردان ----- سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 185,000 ریال

icon icon

آموزش به شیوه مولتی مدیا و با برنامه و نرم افزارهای کاربردی و اصطلاحات و لغت نامه تخصصی

 

قیمت کتاب: 269,000 ریال

icon icon

199 صفحه ---- مهندس آنتونی آندون ---- نوآور

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

114 صفحه ---- نوید پیرایش ---- نشر طراح

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon

368 صفحه ---- مهندس رامین تابان ----- یزدا

 

قیمت کتاب: 128,000 ریال

icon icon

150 صفحه ----- CLIFFORD MATTHEWS ----- مهندس محید یوسفی ----- نشر دایره صنعت

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

750 صفحه بزرگ به زبان انگلیسی ----- lee kendrick

 

قیمت کتاب: 440,000 ریال

icon icon

432 صفحه ----- مهندس رحمان هدایت پناه ----- مشق شب

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

57 صفحه ----- دکتر محمد چالکش امیری ---- ارکان

 

قیمت کتاب: 30,000 ریال

icon icon

160 صفحه ----- محمد ساعد کمالی ----- سازمان فنی و حرفه ای

 

قیمت کتاب: 170,000 ریال

icon icon

118 صفحه ----- مهندس مسعود آبیار ----- شاهنده

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

142 صفحه بهمراه یک لوح فشرده ---- مهندس مسعود آبیار ----- اندیشمندان

 

قیمت کتاب: 165,000 ریال

icon icon

464 صفحه بزرگ ----- محمدرضا عباسی ----- سها دانش

 

قیمت کتاب: 268,000 ریال

icon icon

107 صفحه ---- پیمان جعفریان ---- یزدا

 

قیمت کتاب: 97,000 ریال

icon icon

150 صفحه ----- مهندس رامین تابان ----- یزدا

 

قیمت کتاب: 107,000 ریال

icon icon

171 صفحه ----- منصور حسنی ارانی ----- یزدا

 

قیمت کتاب: 112,000 ریال

icon icon

140 صفحه ---- مهندس محمدحسین کاشانی حصار ---- انتشارات نما و و جهان فردا

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon