تجهیزات/مصالح درمعماری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

200 صفحه ----- مهدی پرنا ----- سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

74 صفحه با جلد رحلی و صفحات رنگی ----- توسعه آموزش و کلید آموزش ----- کلید آموزش

 

قیمت کتاب: 149,000 ریال

icon icon

191 صفحه بزرگ ---- ابراهیم همت خواه ----- انتشارات ابتدا

 

قیمت کتاب: 178,000 ریال

icon icon

424 صفحه ----- حسین زمرشیدی ---- ازاده و انتشارات زمرد

 

قیمت کتاب: 118,000 ریال

icon icon

336 صفحه ----- آلن و سیلویا بلانک ----- حسین خداوردیان ----- یزدا

 

قیمت کتاب: 175,000 ریال

icon icon

163 صفحه بزرگ ----- مهندس مهدی پرنا ----- سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 165,000 ریال

icon icon

175 صفحه ----- مهدی پرنا ----- انتشارات آزاده

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

79 صفحه تمام رنگی گلاسه با جلد گالینگور ----- کلید آموزش و ایستاتیس

 

قیمت کتاب: 149,000 ریال

icon icon

79 صفحه گالینگور ----- کتاب آموزش

 

قیمت کتاب: 149,000 ریال

icon icon

80 صفحه گالینگور با صفحات تماما رنگی 000 منصور سجاد 0000 کلید آموزش

 

قیمت کتاب: 159,000 ریال

icon icon

110 صفحه ----- مارتیز وندنبرگ ------ مهندس علیرضا تقدیری با مقدمه ای دکتر رافائل جهانس ------ انتشارات سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

180 صفحه ----- مهندس سیدابوالقاسم سید صدر ----- انتشارات آثار اندیشه

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

212 صفحه ----- ناصر فتحی راسخ ----- نشر افق

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

175 صفحه ---- مرتضی مطیعی فرد ----- نقش مانا

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

77 رنگی گلاسه ----- گابریل مندل ---- محمد احمدی نژاد ---- نشرخاک

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

95 صفحه ---- مهندس ژاله طالبی ----- نشر کاوش پرداز

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon

82 صفحه ---- ماریتز وندنبرگ ---- مهندس فرزاد پوررحیمیان – محمدرضا میلانی ---- هنراسلامی تبریز

 

قیمت کتاب: 60,000 ریال

icon icon

70 صفحه ---- احمد منشی ----- جهاددانشگاهی اصفهان

 

قیمت کتاب: 35,000 ریال

icon icon

184 صفحه ---- حسین زمرشیدی ---- دانشگاه شهید رجائی

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

66 صفحه رنگی و گلاسه ---- مولف : آلیسون گرانت – پال هایمن ---- مترجم : سارا گلچین ---- یزدا

 

قیمت کتاب: 98,000 ریال

icon icon

258صفحه ---- مولف : مصطفی رمضانپور پهمدانی ---- ناشر : کاروان حله

 

قیمت کتاب: 157,000 ریال

icon icon