تخریب / انفجار

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

 

قیمت کتاب: 139,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

فصل اول : ماشین آلات حفاری و چال زنی فصل دوم : شناخت مواد منفجره ، ضوابط حمل و نقل ، نگهداری و انبار فصل سوم : آشنایی با اصول و مبانی آتشباری فصل چهارم : محاسبات آتشباری رو باز و زیر زمینی

 

قیمت کتاب: 169,000 ریال

icon icon