تونل / معدن

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

748 صفحه با جلد گالینگور ---- ویلیلم هوسترولید – مارک کوچتا ----- علی اصغر خدایاری – مهدی یاوری شهرضا ----- دانشگاه صنایع و معادن ایران

 

قیمت کتاب: 360,000 ریال

icon icon

420 صفحه ----- کرامت الله علی پور ---- صنایع و معادن

 

قیمت کتاب: 135,000 ریال

icon icon

آموزش نرم افزارهای معدن بصورت مالتی مدیا و برترین

 

قیمت کتاب: 159,000 ریال

icon icon

44 صفحه ----- وزارت راه و ترابری

 

قیمت کتاب: 65,000 ریال

icon icon

524 صفحه ---- مارتین هرنکشت ، برنارد میدل – لوتر آنوسر ----- دکتر مصطفی شریف زاده جعفر خادمی حمیدی و مهندس احمد ترکمنی قطب ---- جهاد دانشگاهی

 

قیمت کتاب: 330,000 ریال

icon icon

560صفحه ---- مولف : حسن مدنی ---- ناشر : دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 230,000 ریال

icon icon

635صفحه ---- مولف : دکترمحمدحسن کریم پور ---- ناشر : دانشگاه فردوسی مشهد

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

مولف : مهندس بهنام پناه بر – مهندس نادر قاسم پور – مهندس فریدون ملائی کشکی ---- انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 177,000 ریال

icon icon

252صفحه ---- مولف :کاظم اورعی ---- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

300صفحه ---- مولف : دکتر سید حسن بصیر ---- ناشر : دانشگاه صنعتی اصفهان

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

214 صفحه ---- مولف : ابراهیم الهی ---- جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 230,000 ریال

icon icon

12000صفحه ----- مولف : کاظم اورعی و احمد خداوردی ----- دانشگاه فردوسی مشهد

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

212صفحه ---- مولف : شهاب صفرزاده لنکرانی و بهرام زیارتی ---- مرکز نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

300 صفحه ---- مولف : سید محمد علیزاده گنجی ---- سید نجم الدین الماسی ---- دانشگاه لرستان

 

قیمت کتاب: 230,000 ریال

icon icon

208 صفحه ---- مولف : دکتر سید حسن بصیر ---- ناشر : دانشگاه صنعتی اصفهان

 

قیمت کتاب: 228,000 ریال

icon icon

190 صفحه ---- مولف : دکترکاظم اورعی – مهندس احمد خداوردی ---- ناشر : دانشگاه فردوسی مشهد

 

قیمت کتاب: 155,000 ریال

icon icon

228 صفحه ---- مولف : دکترمرتضی اصلانلو ---- ناشر : دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 170,000 ریال

icon icon

326 صفحه ---- مولف : دکترمحمدعطائی – مهندس سید محمدعلی حسینی - ناشر : واحد صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 210,000 ریال

icon icon

187 صفحه ---- مولف : مهندس تورج نصرابادی – مهندس حسن هویدی – مهندس محمد علی شجاعی ---- ناشر : اوای قلم

 

قیمت کتاب: 165,000 ریال

icon icon

583 صفحه ---- مولف : محمدرضا کیومرثی – صادق جوادی ---- ناشر : جهاددانشگاهی

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

474 صفحه ---- مولف : مهندس علی غنی زاده ضرغامی ---- ناشر : دیباگران تهران

 

قیمت کتاب: 260,000 ریال

icon icon

530 صفحه ---- مولف : محمود عامری ---- وزارت راه و ترابری

 

قیمت کتاب: 155,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 19,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 280,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 183,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 183,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon