فروشگاه کتاب عمران ، معماری و نقشه برداری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

239 صفحه ----- مهندس سعید دهقانی ----- نشر دیباگران تهران

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon

134 صفحه ---- مهندس ناصر الدین شاهبازی ----- یاوریان

 

قیمت کتاب: 119,000 ریال

icon icon

390 صفحه ----- اردشیر اطیابی ----- جویبار

 

قیمت کتاب: 137,000 ریال

icon icon

165 صفحه ---- نظام جدید اموزش متوسطه

 

قیمت کتاب: 35,000 ریال

icon icon

385 صفحه ----- دکتر محمد حسن حجتی ----- دانشگاه مازندران

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

340 صفحه ----- عبدالحمید عزیزی ----- واحد صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 119,000 ریال

icon icon

263 صفحه ----- محمدحکاک ----- شرکت به نشر

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

177 صفحه جلد گالینگور ----- دکتر محمدقلی محمدی ----- پژوهش

 

قیمت کتاب: 50,000 ریال

icon icon

774 صفحه ----- یوسف زندی ----- فروزش

 

قیمت کتاب: 245,000 ریال

icon icon

102 صفحه ----- محمود محمودی – ریحانه رضوانی ---- سبزان

 

قیمت کتاب: 70,000 ریال

icon icon

176 صفحه ----- سید احمد سادات نوری – مهندس مهدیه خدایاری ----- نورپردازان

 

قیمت کتاب: 50,000 ریال

icon icon

574 صفحه ----- مهندس علیرضا فیروزگان – سید عبدالرازق طاهائی شیاده ----- دانش پارسیانا

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

144 صفحه ----- سامان خلیل پور آذری – علی خانجانی ----- ناقوس

 

قیمت کتاب: 60,000 ریال

icon icon

134 صفحه ----- عبدالرضا نواصری ----- نشر اشاره

 

قیمت کتاب: 65,000 ریال

icon icon

293 صفحه ----- جلال حجازی ----- دانشگاه علم و صنعت ایران

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

280 صفحه ----- دکتر ابراهیم مسعود ----- نوید شیراز

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon

278 صفحه ----- همیرا آگاه ----- رسالت

 

قیمت کتاب: 102,000 ریال

icon icon

218 صفحه ----- دکترحمیدرضا حقیقت پژوه – مهندس روح اله جمشیدی ------ مبتکران

 

قیمت کتاب: 97,000 ریال

icon icon

350 صفحه ----- سید احمد میرشکرائی ------ مرکز نشر انتشاراتی دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

188 صفحه ----- دکتر نورالدین گودرزیان ------ مهکامه

 

قیمت کتاب: 135,000 ریال

icon icon

500 صفحه ---- ارکان اصفهان ----- مهندس جواد زمانی – رضا روستا آزاد

 

قیمت کتاب: 144,000 ریال

icon icon

138 صفحه ----- پراتیما باجپای – پرامود باجپای ----- دکتر علی نقی کریمی – دکتر رضا نقدی ---- آئیژ

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

57صفحه ---- مهندس محمود تقی پور ---- موسسه آموزش عالی آزاد پارسه

 

قیمت کتاب: 70,000 ریال

icon icon

464صفحه ---- مولفین : دکترعلی اکبر رمضاینپور – محمدرضا شاه نظری ---- انتشارات علم و صنعت

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

240صفحه بزرگ ---- مولف : مهندس فراز پوینده ---- ناشر : دانشگاه شهید بهشتی

 

قیمت کتاب: 280,000 ریال

icon icon

400 صفحه ---- مولف : دکتر بهرام رضائی ---- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 129,000 ریال

icon icon

382 صفحه بزرگ ----- مولف : دکتر محمودگلابچی و مهندس علاقمندان ---- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 430,000 ریال

icon icon

470صفحه ---- مولف : مهندس محمدرضا عزیزیان ---- ناشر : دیده

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

280 صفحه بزرگ----مولف : دکتر یوسف زندی ----- ناشر فروزش

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

250صفحه بزرگ ---- مولفین :‌ محمدرضا کمالی و بیوک قربانی و سید محمد صحفی – هوشنگ کرمی – سیدصالح هندی ---- پژوهشگاه صنعت نفت

 

قیمت کتاب: 170,000 ریال

icon icon