خاک / SOIL

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

208 صفحه ----- اسماعیل افلاکی ---- امیر کبیر

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

372 صفحه ----- علیرضا بقراط – بهرام نادی – امیر محمودزاده ----- شاخص سازان

 

قیمت کتاب: 175,000 ریال

icon icon

287 صفحه ---- براجا ام داس ----- مهندس شاهرخ رفیعی ( براساس ترجمه شاپور طاحونی ) ----- آزاده

 

قیمت کتاب: 118,000 ریال

icon icon

640 صفحه ----- دکتر محمدبای بوردی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 266,000 ریال

icon icon

287 صفحه ----- براجا ام داس ----- شاهرخ رفیعی ----- آزاده

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

215 صفحه بزرگ ---- اردشیر اطیابی ---- نشر جویبار

 

قیمت کتاب: 164,000 ریال

icon icon

635 صفحه ----- براجا ام . داس ----- اردشیر اطیابی ----- نشر کتاب دانشگاهی

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

451 صفحه ----- ن - سیتویچ ----- دکتر محمود وقائیان ---- دانشگاه صنعتی اصفهان

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

379 صفحه ---- براجاام داس ----- حسین صالح زاده ----- دانشگاه علم و صنعت

 

قیمت کتاب: 168,000 ریال

icon icon

312 صفحه ----- هومن حیدریان ---- آوند اندیشه

 

قیمت کتاب: 133,000 ریال

icon icon

338 صفحه ----- دکتر محمود وفائیان ----- ارکان اصفهان

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

309 صفحه ----- دکتر حسن قاسم زاده ----- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

قیمت کتاب: 178,000 ریال

icon icon

415 صفحه ----- ساسان امیر افشاری ------ انتشارات سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 188,000 ریال

icon icon

415 صفحه ----- آدریان پی جونز فرانسیس وال سی . تری ویلیامز ----- انتشارات نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 163,000 ریال

icon icon

210 صفحه ---- دکتر محمدحسن روزی طلب و دکتر حمید سیادت ----- زبانهای خارجه

 

قیمت کتاب: 70,000 ریال

icon icon

302 صفحه ----- مهدی عاکف – ایرج باقری ----- انتشارات دانشگاه گیلان

 

قیمت کتاب: 127,000 ریال

icon icon

522 صفحه ----- فرانز شایدز – ریچارد اولینگر – الن کاندلر – روزا مارگزین ----- دکتر ناصر علی اصغرزاده ----- دانشگاه تبریز

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

208 صفحه ----- دکتر علی اکبر محبوبی – مهندس علی اصغر نادری ----- انتشارات دانشگاه بوعلی سینا

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

309 صفحه ----- دکتر م.ح. رامشت – عبدالله سیف ----- انتشارات دانشگاه اصفهان

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

126 صفحه ----- دکتر سید صفدر حسینی – دکتر محمد قربانی ----- دانشگاه فردوسی مشهد

 

قیمت کتاب: 85,000 ریال

icon icon

260 صفحه ----- فایز رئیسی ----- دانشگاه شهرکرد

 

قیمت کتاب: 124,000 ریال

icon icon

355 صفحه ---- انتشارات دانشگاه شهید چمران ----- دکتر عبدالرحمن برزگر

 

قیمت کتاب: 183,000 ریال

icon icon

434 صفحه بزرگ ----- دکتر مهراب جسمانی – مهندس غلامحسین رودی ----- گاج

 

قیمت کتاب: 350,000 ریال

icon icon

830 صفحه با جلد رحلی ----- شاپور طاحونی ----- پارس آئین

 

قیمت کتاب: 370,000 ریال

icon icon

415 صفحه ----- دکتر عبدالرحمن برزگر ---- انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز

 

قیمت کتاب: 157,000 ریال

icon icon

652 صفحه ---- مولف : براجا ام . داس ---- ناشر : دانشگاه صنعتی سهند

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

214صفحه بزرگ ---- مولف : اردشیر اطیابی ---- نشر جویبار

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

238صفحه ---- محمدرضا حلوائی فر داود فراوش ---- دانشگاه ازاد واحد دزفول

 

قیمت کتاب: 170,000 ریال

icon icon

140صفحه ---- والدرمار هرسیلیود فرایتاس ---- دکتر سید محمد حسینی ---- دانشگاه مازندران

 

قیمت کتاب: 45,000 ریال

icon icon

260صفحه ---- دکتر پرویز کردوانی ----- دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon