فروشگاه کتاب عمران ، معماری و نقشه برداری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

188 صفحه ----- مارشال ای پارکر – ادوارد جی پیاتی ----- سعید رضا اله کرم ----- جهاددانشگاهی واحد تهران

 

قیمت کتاب: 115,000 ریال

icon icon

103 صفحه ----- دکتر عماد رعایائی – محمد حسن زاده ----- شرکت ملی نفت ایران

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

364 صفحه ----- محمدعلی گلعذار ----- ارکان دانش

 

قیمت کتاب: 210,000 ریال

icon icon

324 صفحه ----- د . ل . پریون ----- دکتر محمدعلی گلعذار – دکتر احمدرضا ریاحی ----- دانشگاه صنعتی اصفهان

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

200 صفحه ----- نیل تامسون ، جو پایر ----- مریم احتشام زاده – مهدخت فهام ----- انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

قیمت کتاب: 133,000 ریال

icon icon

485 صفحه ----- مهندس سید احمد پیشنمازی ----- انجمن خوردگی ایران

 

قیمت کتاب: 188,000 ریال

icon icon

490صفحه ---- مولف : سیداحمدپیشنمازی ---- انجمن خوردگی بتن ایران

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

فصل اول : دوام سازه های بتنی فصل دوم : مقاومت بتن فصل سوم : خوردگی بتن

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon