فروشگاه کتاب عمران ، معماری و نقشه برداری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

280 صفحه ---- ل - رزنبرگ ---- حکیم فرجی – علیرضا فیض بخش ---- برهمند

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

206 صفحه ---- دکتر حسین پازنده ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

488 صفحه ---- قاسم خدادادی – غفار متدین اول – عباس فرازدل – حسین نعناعی – حسین خوشخو – مسعود حسن پور

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

234 صفحه ----- دکتر مسعود معیری ----- انتشارات دانشگاه اصفهان

 

قیمت کتاب: 138,000 ریال

icon icon

448 صفحه ----- عباس فرزام ---- باستان

 

قیمت کتاب: 175,000 ریال

icon icon

206 صفحه ----- گوردون کالن ----- دکتر منوچهر طبیبیان ---- دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

440 صفحه ---- دکتر مصطفی بهزادفر ----- دانشگاه علم وصنعت ایران

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

451 صفحه ----- ن - سیتویچ ----- دکتر محمود وقائیان ---- دانشگاه صنعتی اصفهان

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

340 صفحه ----- دکتر ابراهیم مقیمی ---- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

664 صفحه ----- دکتر مهدی فرشاد ----- انتشارات دانشگاه شیراز

 

قیمت کتاب: 200,000 ریال

icon icon

384 صفحه ---- منزوی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 167,000 ریال

icon icon

577 صفحه ----- دکتر ابوالفضل شمسائی ----- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 250,000 ریال

icon icon

662 صفحه ----- دکتر منصور نیکخواه بهرامی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

860 صفحه ----- مسعود سلطانی ---- ناشر : انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 340,000 ریال

icon icon

617 صفحه ---- دکتر رحمت الله هوشمند -----دانشگاه اصفهان

 

قیمت کتاب: 290,000 ریال

icon icon

592 صفحه ----- ویلیس جی تامپکینز – جان جی وبستر ---- دکتر علی پیروزی ---- دانشگاه امام رضا

 

قیمت کتاب: 245,000 ریال

icon icon

718 صفحه ----- آندره چادویک – جان مورفت ----- دکتر محمود مشعل ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 330,000 ریال

icon icon

594 صفحه ----- حسین معماریان – محمود صداقت ----- انتشاات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 340,000 ریال

icon icon

444 صفحه ----- واهاک مارقوسیان ----- دانشگاه علم و صنعت ایران

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

410 صفحه ----- مسعود نیکوکار – فرزام گلگوئی ----- نقش فرناز

 

قیمت کتاب: 88,000 ریال

icon icon

299 صفحه ----- احمد حامی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

299 صفحه ----- احمد حامی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 138,000 ریال

icon icon

533 صفحه بزرگ ----- مجید ملکی – اسماعیل خوشروان ---- نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 290,000 ریال

icon icon

1200 صفحه تومان با جلد گالینگور ----- دکتر حسین فرداد ----- انتشارات تهران

 

قیمت کتاب: 380,000 ریال

icon icon

822 صفحه بزرگ ---- محمدرضا داهی – بهرام معلمی ----- نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 380,000 ریال

icon icon

446 صفحه ----- مصطفی حافظی نسب ----- نشر هستان

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

226 صفحه ----- دکتر حمید جوادی ----- انتشارات دانشگاه صنعت آب و برق ( شهید عباسپور )

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

270 صفحه ---- احدکاظمی ----- دانشگاه علم و صنعت

 

قیمت کتاب: 85,000 ریال

icon icon

1460 صفحه ----- دکتر مریم علی فرج زاده ----- انتشارات دانشگاه ارومیه

 

قیمت کتاب: 266,000 ریال

icon icon

454 صفحه ------ شیمی تجزیه ----- دانشگاه مازندران

 

قیمت کتاب: 85,000 ریال

icon icon