دفترفنی/محاسباتی

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

878 صفحه با جلد گالینگور ----- دکتر مجتبی اسدی کپورچال ----- علم و دانش

 

قیمت کتاب: 420,000 ریال

icon icon

40 صفحه ----- ناصر ناصحی ---- آذرنگ

 

قیمت کتاب: 48,000 ریال

icon icon

193 صفحه بزرگ ----- مهندس سعید نعمتی و مهندس فرزانه طهموریان ----- نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 155,000 ریال

icon icon

160 صفحه ----- کاوش پرداز

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

454 صفحه ---- امیررضا بانی شرکا – مهندس کامران بنی سلیمان شیبانی ---- انتشارات چرتکه

 

قیمت کتاب: 270,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 234,000 ریال

icon icon

ژئوتکنیک , ساختگاه , سد , سازی , حفاری , آزمایش ها , صحرائی , بارگذاری , لرزه ای , تحلیل , خطا ,

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

جدول , مهندسی , وستران , فرولی , عمران , لگاریتم , استاتیک , دی.راچینی

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

آمار , احتمالات , مهندسی , عمران , مجموعه ها , توزیع , یکنواخت , کنکور , توابع , نمونه گیری ,

 

قیمت کتاب: 195,000 ریال

icon icon

معیارهای ایمنی ساختمان در برابر آتش , پله ها و آسانسورها , سازه , مواد , عایق کاری , بازرسی ساختمان و بررسی معایب , تاسیسات , جداول تبدیل واحدها , جداول اشتال ویژه رشته عمران

 

قیمت کتاب: 79,000 ریال

icon icon

خصوصیات مهندسی خاک ، روابط بین وزن / جرم و حجم ، توزیع تنش در خاک ، نشست خاک ، مقاومت برش خاک ، تحلیل ظرفیت بابری ، پی های مستقیم ، پایداری پی های

 

قیمت کتاب: 88,000 ریال

icon icon

تیرهای پیوسته ، تئوری ماکسول ، بارهای چرخشی و متحرک ، تیرهای منحنی ، خمش غیرمتقارن ، خروج از مرکز ، انرژی در خمش ، برش و پیچش ، ستون های کوتاه ، ستون با

 

قیمت کتاب: 79,000 ریال

icon icon

396صفحه ---- بهمن پور جواهری ---- عباس شهبازی ، ابوالفضل شهامت ، سیدساعد سجادی ---- نشرکتاب دانشگاهی

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 158,000 ریال

icon icon