فروشگاه کتاب عمران ، معماری و نقشه برداری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

400 صفحه ----- اسمیت ، ون نس ----- محمدسلطانیه ---- نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon

640 صفحه ----- دکتر منصور کلباسی ---- پلی تکنیک تهران

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

760 صفحه ---- اتکینز ---- غلامعباس پارسافر – بیژن نجفی ----- دانشگاه صنعتی اصفهان

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

128 صفحه ----- آنیل کی چوپرا ---- دکتر مسعود محمودآبادی – سید محمدرضا حسنی ---- نوآور

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

662 صفحه ----- دکتر منصور نیکخواه بهرامی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

آموزش مفاهیم درس بهمراه مثال ها و مساله های نمونه متعدد – سینماتیک و سینتیک ذرات ، حرکت مقید ، سرعت و شتاب اجسام صلب قضیه کار و انرژی – و نحوه حرکت ذرات بصورت انیمیشن

 

قیمت کتاب: 115,000 ریال

icon icon

125 صفحه ----- دکتر منصور کلباسی ----- جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 70,000 ریال

icon icon

312 صفحه ---- امیررضا امین جواهری ----- نشر علم عمران

 

قیمت کتاب: 350,000 ریال

icon icon

340 صفحه ----- یونس سینجل / رابرت ترنر ----- دکتر احمد پسندیده فرد ----- کانون پژوهش

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

503 صفحه ----- زونتاگ - بورگناک ----- غلامرضا ملک زاده ----- انتشارات نما

 

قیمت کتاب: 145,000 ریال

icon icon

185 صفحه ---- دکتر الهه گوهرشادی – مجید موسوی – فاطمه موسوی ---- دانشگاه فردوسی مشهد

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

546 صفحه ------ جرج اچ . مارتین ----- محمد اسماعیل پازوکی ----- نشر آمون

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

450 صفحه ----- علی غفاری – عادل مقصود پور – علیرضا پور ممتاز ----- دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 

قیمت کتاب: 187,000 ریال

icon icon

440 صفحه ----- جی . ال . مریام – ال . جی . کریگ ---- علی زمانی ---- فرهنگ متین

 

قیمت کتاب: 157,000 ریال

icon icon

512 صفحه ----- جی . ال مریام – ال . جی . کریگ ----- علی زمانی ----- فرهنگ متین

 

قیمت کتاب: 165,000 ریال

icon icon

584 صفحه ----- ایروینگ ام . کلوتز ، رابرت ام . روزنبرگ ----- دکتر علی اصغر زینی اصفهانی – مهندس علی ارباب جلفائی ------ نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 195,000 ریال

icon icon

202 صفحه ----- پیر مورله – ژاکلین مورله ----- دکتر علیرضا پیشوائی ----- نشر فرناز

 

قیمت کتاب: 55,000 ریال

icon icon

420 صفحه ----- مارتین گادشتاین اینگه گلدشتاین ----- اختر رجبی ----- مرکز نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 152,000 ریال

icon icon

445 صفحه ----- اسمیت ون نس ابوت ----- دکتر محمد مهدی منتظر رحمتی ----- نشر کتاب دانشگاهی

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

651 صفحه ----- علی اکبر موسوی موحدی – علی اکبر صبوری ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

560 صفحه ----- فرانسیس و . سیرز – گرهارد ل . سالینجر ----- دکتر محمدهادی هادیزاده یزدی – دکتر غلامحسین توتونچی صراف

 

قیمت کتاب: 166,000 ریال

icon icon

875 صفحه ----- ک . وارک = د.ای ریچاردز ------ عباس عباسی – مسعود شیری ------ دانشگااه صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

270 صفحه ----- دکتر علی مقاری ------ انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 113,000 ریال

icon icon

502 صفحه ----- زونتاگ - بورگناک ----- غلامرضا ملک اده – حسین کاشانی حصار ----- انتشارات نما

 

قیمت کتاب: 183,000 ریال

icon icon

238 صفحه ----- دکتر محمد سعید سیف ----- دنشگاه هرمزگان

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

265 صفحه ----- کوین منارد ----- دکتر هما عاصم پور – مهندس عباس شیخ ، مهندس ابوالفضل کیانی ----- انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

304 صفحه ----- دکتر محسن بهرامی – مهرداد صباغی – میرعباس جلالی – بهروز شیاری – سعید طاهری

 

قیمت کتاب: 75,000 ریال

icon icon

780 صفحه ----- کاتسو هیکو اوگاتا ----- خداداد واحدی – مسعود موحدی ----- دانشگاه امام حسین

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

444 صفحه ----- دکتر ناصر توحیدی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 125,000 ریال

icon icon

448 صفحه ----- اکتاولونشیپل ----- دکتر محمدخشنودی ----- دانشگاه آزاد اسلامی

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon