مسیر/راهسازی

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

210 صفحه ----- دکتر سعید منجم ----- انگیزه

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

590 صفحه گالینگور ----- گرشاسب نریمانی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 310,000 ریال

icon icon

358 صفحه ----- مهندس حسین اکبرزادگان ----- دیباگران تهران

 

قیمت کتاب: 40,000 ریال

icon icon

250 صفحه ----- دکتر شمس نوبخت – سجاد رضائی – جواد کریم پور خامنه – محمدوریا خورده بینان ---- کتاب آوا

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

388 صفحه ----- ج – اچ - بانکز ----- دکتر علی خدائی ----- انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 155,000 ریال

icon icon

نرم افزارهای کاربردی فیلم های آموزشی و گالری عکس

 

قیمت کتاب: 300,000 ریال

icon icon

دانشگاه تهران دکتر احمد حامی

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

کتاب جامع روسازی بتنی از ابوالفضل حسنی

 

قیمت کتاب: 183,000 ریال

icon icon

طراحی و اجرای بتن غلتکی در روسازی راه

 

قیمت کتاب: 65,000 ریال

icon icon

نشریه 413 شرح خدمات یکسان

 

قیمت کتاب: 55,000 ریال

icon icon

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 

قیمت کتاب: 50,000 ریال

icon icon

طرح ضخامت روسازی آسفالتی راه ها . خیابان ها عباس طباطبائی

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

آزمون کارشناسی ارشد راهسازی و نظام مهندسی

 

قیمت کتاب: 147,000 ریال

icon icon

دستورالعمل تحویل موقت و قطعی راهها

 

قیمت کتاب: 58,000 ریال

icon icon

آموزشی راهسازی احمد حامی ودانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 146,000 ریال

icon icon

فرهنگ لغت و واژه نامه راهسازی و معماری ساختمان

 

قیمت کتاب: 75,000 ریال

icon icon

کتاب راه سازی طرح هندسی راه از کلاه دوز

 

قیمت کتاب: 280,000 ریال

icon icon

پرسشهای 4 گزینه ای راه سازی

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

کتاب مهندسی ترابری اصول برنامه ریزی و مدل سازی

 

قیمت کتاب: 132,000 ریال

icon icon

آشنائی با طراحی و ساخت پیاده راهها

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

کتابی از وزارت راه و ترابری

 

قیمت کتاب: 183,000 ریال

icon icon