فروشگاه کتاب عمران ، معماری و نقشه برداری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

392 صفحه ---- موریسون و بوید ----- دکتر مهدی بکاولی – دکتر مجید هروی ----- انتشارات بنفشه

 

قیمت کتاب: 85,000 ریال

icon icon

125 صفحه ---- چارلزمورتیمر ----- دکتر مسعود رفیع زاده ---- دانشگاه تربیت معلم

 

قیمت کتاب: 45,000 ریال

icon icon

310 صفحه ---- دکتر فریدون ایرانی ---- دانشگاه فردوسی مشهد

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

287 صفحه ---- براجا ام داس ----- مهندس شاهرخ رفیعی ( براساس ترجمه شاپور طاحونی ) ----- آزاده

 

قیمت کتاب: 118,000 ریال

icon icon

226 صفحه ---- امیر حسین محوی – مهندس علیرضا عسگری ----- آب و فاضلاب روستائی استان کرمانشاه

 

قیمت کتاب: 141,000 ریال

icon icon

181 صفحه ----- ابراهیم صالح آبادی – مهرداد هدایتی ----- جهاددانشگاهی واحد صعتی اصفهان

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

185 صفحه ----- سعید امامی – حسین رحیمی ----- نورپردازان

 

قیمت کتاب: 125,000 ریال

icon icon

416 صفحه ---- تئودور لی و جان داناگیو ----- محمدعلی الهیان ---- یزدا

 

قیمت کتاب: 250,000 ریال

icon icon

242 صفحه ----- جوزف الموند ، رکس میلر ---- فاطمه مصطفوی – حمید حسین تهرانی ----- شرکت انتشارات فنی ایران

 

قیمت کتاب: 178,000 ریال

icon icon

125 صفحه ----- دکتر منصور کلباسی ----- جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 70,000 ریال

icon icon

284 صفحه بهمراه یک لوح فشرده ----- مهندس سعید کرامت ----- ورنال

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

150 صفحه ----- CLIFFORD MATTHEWS ----- مهندس محید یوسفی ----- نشر دایره صنعت

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

140 صفحه ---- مهندس محمدحسین کاشانی حصار ---- انتشارات نما و و جهان فردا

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

600 صفحه ----- مهندس محمدرضا نفری ----- انجمن خوردگی ایران

 

قیمت کتاب: 237,000 ریال

icon icon

250 صفحه بهمراه لوح فشرده ----- مهندس میثم بارفروش ----- یزدا

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

675 صفحه ----- مجتبی اصغری سرخی ----- نشر علم عمران

 

قیمت کتاب: 360,000 ریال

icon icon

328 صفحه بزرگ ----- مرتضی صلواتی ---- نشر طراحان هنر

 

قیمت کتاب: 355,000 ریال

icon icon

255 صفحه ----- محمد ( کوروش ) رحیمی ----- انتشارات چرتکه

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

545 صفحه ----- اسماعیل جاویدان ----- انتشارات فنی ایران

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

550 صفحه ----- طاهر لطفی ----- دانشجو همدان

 

قیمت کتاب: 108,000 ریال

icon icon

418 صفحه ----- مهندس محمود رضا باهر ----- انتشارات قدیس

 

قیمت کتاب: 175,000 ریال

icon icon

469 صفحه بهمراه سی دی ----- مهندس محمدرضا ماهر ----- نشر قدیس

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

34 صفحه بهمرا نرم افزار و پروژه های انجام شده ----- مهندس سد جعفر رضوی پناه ----- نشر آفرنگ

 

قیمت کتاب: 184,000 ریال

icon icon

231 صفحه ----- مهندس سیدمحمدرضا موسوی ---- انتشارات پرتونگار

 

قیمت کتاب: 77,000 ریال

icon icon

295 صفحه بهمراه یک لوح سی دی ----- مهندس احسان میرجلیلی ----- انتشارات جنگل

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

468 صفحه بزرگ ----- مایکل هال ----- کورس ضیائی

 

قیمت کتاب: 280,000 ریال

icon icon

255 صفحه ----- پریسا کاوه ----- انتشارات فنی ایران

 

قیمت کتاب: 119,000 ریال

icon icon

252 صفحه بزرگ ----- محمدرضا افضلی ----- انتشارات فنی ایران

 

قیمت کتاب: 172,000 ریال

icon icon

210 صفحه ----- عبدالاحسین مهیاری قشقائی ----- علوم معروف

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

190 صفحه بزرگ ----- رن فورنیه – سوزی فورنیه -----

 

قیمت کتاب: 135,000 ریال

icon icon