راه آهن

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

660صفحه ---- دکتر اصغر نصر – مهندس علیرضا اخوان صفار – مهندس محمدصادق خلفی ---- جهاددانشگاهی واحد تهران

 

قیمت کتاب: 255,000 ریال

icon icon

1012صفحه ---- مولف:دکترسید جواد میرمحمدصادقی ---- دانشگاه علم و صنعت ایران

 

قیمت کتاب: 380,000 ریال

icon icon

مولف: ابوالفضل حسنی و مهندس حسن تاجیک قشقائی ---- انتشارات جنگل

 

قیمت کتاب: 200,000 ریال

icon icon

مولف :‌مهیار عربانی – فریدون مقدس نژاد ---- ناشر : دانشگاه گیلان

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

مشخصات فنی و عمومی روسازی راه آهن

 

قیمت کتاب: 50,000 ریال

icon icon

نشریه 355 نظارت بر اجرای روسازی راه آهن

 

قیمت کتاب: 76,000 ریال

icon icon

کتاب شرح خدمات همسان مطالعات طرح های احداث راه آهن نشریه 411

 

قیمت کتاب: 60,000 ریال

icon icon

کتابی بسیار مفید برای معماری مترو

 

قیمت کتاب: 148,000 ریال

icon icon

مشخصات فنی عمومی زیرسازی راه آهن نشریه 279

 

قیمت کتاب: 58,000 ریال

icon icon

اصول مهندسی راه آهن حمید بهبهانی - سیدمهدی ابطحی

 

قیمت کتاب: 177,000 ریال

icon icon

مدیریت ترافیک و بهره برداری راه آهن از سعید محمدزاده و ماهان یلداشخان

 

قیمت کتاب: 167,000 ریال

icon icon

اصول مهندسی راه آهن ( راه آهن راه دور – راه آهن سریع السیر و سبک شهری – تراموا )

 

قیمت کتاب: 163,000 ریال

icon icon

کتاب طراحی مسیر در راه آهن و مترو دکتر سعید منجم

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

کتاب مهندسی راه آهن محسن حسینقلیان و حسین قهرمانی

 

قیمت کتاب: 188,000 ریال

icon icon

کتاب زیرسازی راه آهن قطارهای سریع السیر دانشگاه امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 142,000 ریال

icon icon

روشهای نگهداری خط آهن

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

مدیریت ترانشه ها ، راه و راه آهن ، آزمایشات ژئوتکنیک

 

قیمت کتاب: 102,000 ریال

icon icon

کتاب اصول و طراحی ایستگاههای راه آهن مسعود نصر آزادانی

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

برنامه ریزی خطوط ریلی و رفت و آمد قطارها

 

قیمت کتاب: 122,000 ریال

icon icon

کتاب آموزش مهندسی راه آهن ، عربانی و مقدس نژاد دانشگاه گیلان

 

قیمت کتاب: 118,000 ریال

icon icon

کتاب اصول و مبانی طرح هندسی راه آهن ( خطو و ایستگاههای راه اهن )

 

قیمت کتاب: 199,000 ریال

icon icon

کتاب مهندسی راه آهن حمید بهبهانی و سید مهدی ابطحی

 

قیمت کتاب: 170,000 ریال

icon icon