روانشناسی

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

این پکیج قویترین پکیج اموزشی بازاریابی شبکه ای در ایران است

 

قیمت کتاب: 440,000 ریال

icon icon

یک پکیج بینظیر از سخنرانی و همایش موفقیت با تخفیف ویژه - مطمئنا بهترین هدیه به عزیزانتان است که طالب موفقیت آنها هستید

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

374 صفحه ----- محمدرضا کوهی ----- پارسایان

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon

317 صفحه ----- محمد جعفر مصفا ----- انتشارات بهجت

 

قیمت کتاب: 60,000 ریال

icon icon