زبان خارجه

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

430 صفحه ----- حمید شکری خانقاه ---- مشکوة

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

448 صفحه ----- عباس فرزام ---- باستان

 

قیمت کتاب: 175,000 ریال

icon icon

475 صفحه بهمراه یک لوح اموزشی ----- Fundamentals Of English Grammar Fourth Edition

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

864 صفحه با جلد گالینگور ----- انتشارات کمانگیر

 

قیمت کتاب: 470,000 ریال

icon icon

340 صفحه با جلد گالینگور مشکی ----- انتشارات سازمان آموزش زبانهای بین المللی

 

قیمت کتاب: 185,000 ریال

icon icon

867 صفحه با جلد گالینگور ---- دکتر اعتمادیان ----- کمانگیر

 

قیمت کتاب: 350,000 ریال

icon icon