زیرزمینی / معدن

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

تنها کتاب کاربردی موجود در بازار در زمینه نقشه برداری معدن

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

کتابی مفید برای نقشه برداری زیرزمینی

 

قیمت کتاب: 179,000 ریال

icon icon

کتابی جامع جهت نقشه برداری معادن و زیرزمینی

 

قیمت کتاب: 178,000 ریال

icon icon