ساختمان فولادی

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

216 صفحه ----- عباس دستگاه ----- نشر عابد

 

قیمت کتاب: 6,500 ریال

icon icon

335 صفحه ---- مجتبی اصل حمدالله نیا ----- نشر علم عمران

 

قیمت کتاب: 185,000 ریال

icon icon

880 صفحه با جلد رحلی ---- مولف : شاپور طاحونی ---- انتشارات علم و ادب

 

قیمت کتاب: 370,000 ریال

icon icon

175صفحه ---- مولف : ارنست نویفرت , پیتر نویفرت . جولیان دروری ---- سیده مریم سیادتی ---- نشر : یزدا

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

232صفحه ---- مولف : وزارت مسکن وشهرسازی ---- دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان

 

قیمت کتاب: 105,000 ریال

icon icon

500صفحه ---- مولفین : ابراهیم ثنائی -- علیرضا رضائیان - نشرسالکان

 

قیمت کتاب: 198,000 ریال

icon icon

259صفحه ---- مولف : مهندس امیر سرمدنهری ---- ناشر : نشرسیمای دانش

 

قیمت کتاب: 158,000 ریال

icon icon

88صفحه --- مولف : مهندس محمد جعفر کرمی ----کرومیت پارس

 

قیمت کتاب: 55,000 ریال

icon icon