ساخت و تولید

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

440 صفحه ---- سی . یوگورال ---- دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف ----- دانشگاه تربیت مدرس

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

252 صفحه بزرگ ----- محمدرضا افضلی ----- انتشارات فنی ایران

 

قیمت کتاب: 172,000 ریال

icon icon

436 صفحه با جلد گالینگور ----- رکس میلر ----- احمد حجتی ----- انتشارات فنی ایران

 

قیمت کتاب: 248,000 ریال

icon icon

300 صفحه ----- ریچارد ه یوئرت ----- احمد حجتی ----- شرکت انتشارات فنی ایران

 

قیمت کتاب: 149,000 ریال

icon icon

187 صفحه ----- مهندس احمدلطفی ----- ارکان دانش

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

208 صفحه ----- مهندس جواد اکبری ----- انتشارات آوند اندیشه

 

قیمت کتاب: 93,000 ریال

icon icon

210 صفحه ----- عبدالاحسین مهیاری قشقائی ----- علوم معروف

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

128 صفحه ----- جان والگر ----- هدایت موتابی

 

قیمت کتاب: 70,000 ریال

icon icon

340 صفحه ----- عبدالحمید عزیزی ----- واحد صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 119,000 ریال

icon icon

181 صفحه ----- دکتر جعفر زرین چنگ ----- نورپردازان

 

قیمت کتاب: 124,000 ریال

icon icon

190 صفحه بزرگ ----- رن فورنیه – سوزی فورنیه -----

 

قیمت کتاب: 135,000 ریال

icon icon

263 صفحه ----- محمدحکاک ----- شرکت به نشر

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

284 صفحه بزرگ ----- محمدرضا افضلی ----- شرکت انتشارات فنی ایران

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

108 صفحه ----- ابرهیم صفائی ----- انتشارات شرکت جان دیر

 

قیمت کتاب: 75,000 ریال

icon icon

103 صفحه ----- مهندس محمد جعفر یلفانی ------ فتح دانش

 

قیمت کتاب: 85,000 ریال

icon icon

146 صفحه بزرگ ----- ویکتور وک ----- دکتر منصور رفیعیان

 

قیمت کتاب: 138,000 ریال

icon icon

372 صفحه ----- علیرضا شیدلون ------ گسترش علوم پایه

 

قیمت کتاب: 75,000 ریال

icon icon

278 صفحه بهمراه یک سی دی ----- مهندس علی جندقی ----- کتاب پدیده

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

312 صفحه ----- هرمن دبلیوپالک ----- مهندس محمد عظیمی ----- انتشارات یا مهدی

 

قیمت کتاب: 85,000 ریال

icon icon

502 صفحه بهمراه یک CD ----- محمدرضا عباسی ----- انتشارات بوذرجمهرحکیم

 

قیمت کتاب: 266,000 ریال

icon icon

165 صفحه ----- کرمیت پارس

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

208 صفحه ----- مهندس جواد اکبری – دکتر فرهنگ دانشمند – حمیدرضا فهام ----- آوند اندیشه

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

310 صفحه ----- دکتر مجید قریشی – سعید عصارزاده ----- خواجه نصیرالدین طوسی

 

قیمت کتاب: 122,000 ریال

icon icon

130 صفحه ----- مهندس داود نیایش ----- انتشارات یا مهدی

 

قیمت کتاب: 57,000 ریال

icon icon

143 صفحه ----- دکتر ناصر نهضت – مهندس اسماعیل سلطانی ----- جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

 

قیمت کتاب: 67,000 ریال

icon icon

171 صفحه ----- عبدالساده نیسی ---- کردگار

 

قیمت کتاب: 88,000 ریال

icon icon

470 صفحه ----- ارنست پل دگارمو ----- دکتر علی حائریان – مهندس مهدی نوقابی – مهندس فرشید فرشچی ----- دانشگاه امام رضا

 

قیمت کتاب: 115,000 ریال

icon icon

306 صفحه ----- مهندس ابراهیم صادقی ----- دانشگاه علم و صنعت ایران

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

568 صفحه ----- مهندس ابراهیم صادقی ------ دانشگاه علم و صنعت ایران

 

قیمت کتاب: 146,000 ریال

icon icon

190 صفحه ----- پی اچ جوشی ----- علی سجادی – اسرافیل بیدقی – رضا شمشیری ----- علم صنعت

 

قیمت کتاب: 88,000 ریال

icon icon