سازه در معماری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

154 صفحه رنگی گلاسه ----- پیتر رایس و هیو داتن ----- پیتر رایس و هیو داتن ----- دانشگاه شهید بهشتی

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

245 صفحه ----- جی جی اسکیرل ----- رئوف قاسمی برقی ----- انتشارات علم و دانش

 

قیمت کتاب: 167,000 ریال

icon icon

618 صفحه بزرگ ----- مهندس کوروش محمودی --- رضا پریسته ----- علوم پویا

 

قیمت کتاب: 360,000 ریال

icon icon

200صفحه روغنی ---- آنگوس جی مک دونالد ----- مترجم : محمد احمدی نژاد ---- ناشر : معماری و شهرسازی

 

قیمت کتاب: 230,000 ریال

icon icon

162 صفحه بزرگ ---- مولف:انکس جی مک دانلد ---- مترجم : حمید حسینمردی – وحید تقی یاری ---- ناشر : مرکز مطالعاتی شهرسازی و معماری

 

قیمت کتاب: 155,000 ریال

icon icon

252 صفحه بزرگ ----- حمید حسینمردی – حمید یزدانی ---- شهیدی

 

قیمت کتاب: 268,000 ریال

icon icon

271 صفحه ---- اندرو چارلسون ---- دکتر محمود گلابچی – احسان سروش نیا ---- دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 300,000 ریال

icon icon

230 صفحه بزرگ ----- جان چیلتون ----- دکتر محمود گلابچی ---- دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 230,000 ریال

icon icon

370 صفحه ---- ماریو سالوادوری ---- دکتر محمود گلابچی ---- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

320 صفحه بزرگ ----- فرانسیس دی کی چینگ ----- محمدرضا افضلی ----- یزدا

 

قیمت کتاب: 265,000 ریال

icon icon

480 صفحه ---- دانشگاه تهران ----- دکتر قنبر ابراهیمی

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

246 صفحه ----- آنگوس جی . مک دانلد ---- علی مسعودی نیا ---- نشر یزدا

 

قیمت کتاب: 179,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 155,000 ریال

icon icon