سازه

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

820 صفحه ----- محمدرضا اخوان لیل آبادی – شاپور طاحونی ----- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

234 صفحه ---- دکتر علی کاوه ----- دانشگاه علم و صنعت ایران

 

قیمت کتاب: 137,000 ریال

icon icon

928 صفحه با جلد گالینگور و رحلی ----- مم ر اخوان لیل آبادی – شاپور طاحونی ----- انتشارات جهاددانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 360,000 ریال

icon icon

112 صفحه ---- دکتر مهدی قالیبافان ---- سانو و مهندسان مشاور

 

قیمت کتاب: 97,000 ریال

icon icon

478 صفحه ----- حسین مرادی – حمیدرضا مجیدیان ---- آزاده

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

482 صفحه ---- دکتر مجتبی ازهری – دکتر سیدرسول میرقادری ----- ارکان

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

675 صفحه با جلد گالینگور و رحلی ------ مجید رضا نقیه ----- نشر ارکان اصفهان

 

قیمت کتاب: 330,000 ریال

icon icon

310 صفحه ---- دکتر فریدون ایرانی ---- دانشگاه فردوسی مشهد

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

482 صفحه ---- دکتر مجتبی ازهری – دکتر سید رسول میرقادری ----- ارکان دانش

 

قیمت کتاب: 182,000 ریال

icon icon

535 صفحه ----- شاپور طاحونی – امیر پیمان ندی ----- انتشارات دهخدا

 

قیمت کتاب: 175,000 ریال

icon icon

255 صفحه ----- دکتر سید رسول میرقادری ------ جهاددانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان

 

قیمت کتاب: 133,000 ریال

icon icon

600 صفحه ----- دکتر مجید صادق آذر ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

2 لوح فشرده ----- سازه های برتر

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

1 لوح فشرده ---- مهندس یار

 

قیمت کتاب: 200,000 ریال

icon icon

340 صفحه ---- مهندس پرویز نمک فروش ---- نشر ماکان

 

قیمت کتاب: 158,000 ریال

icon icon

426 صفحه ---- بهروز فرشی – جواد علیزاده کاکلر – قاسم خبازیان ---- امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 187,000 ریال

icon icon

128 صفحه ----- آنیل کی چوپرا ---- دکتر مسعود محمودآبادی – سید محمدرضا حسنی ---- نوآور

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

254 صفحه ----- محمد تقی کاظمی ----- موسسه انتشارات علمی

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

165 صفحه --- مسعود پوربابا – سهراب زیرک کار ----- دانشگاه آزاد مراغه

 

قیمت کتاب: 148,000 ریال

icon icon

310 صفحه ---- ایرج محمودزاده کنی ---- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

260 صفحه بزرگ ---- مجید احتیاط – پونه تقی زاده – یاسمن جلیلی – رکسانا حسینی – مهدیه حق الهی – ادیب خزائی ----- انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 187,000 ریال

icon icon

512 صفحه ---- دکتر نادر فنائی ---- سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

160 صفحه ----- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 

قیمت کتاب: 88,000 ریال

icon icon

675 صفحه ----- مجتبی اصغری سرخی ----- نشر علم عمران

 

قیمت کتاب: 360,000 ریال

icon icon

976 صفحه با جلد گالینگور ----- شاپور طاحونی ----- واحد صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 300,000 ریال

icon icon

233 صفحه ----- دکتر علی کاوه ------ نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 200,000 ریال

icon icon

215 صفحه ----- حسین سوداگر ----- شهرآب

 

قیمت کتاب: 125,000 ریال

icon icon

236 صفحه ----- مهندس نیما قصری – مهندس محمد علی قصری ----- سیمین

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

114 صفحه ----- جهان جام جم ----- دکتر شهریار طاووسی تفرشی – امیررضا تبریزی

 

قیمت کتاب: 112,000 ریال

icon icon

470 صفحه ----- دکتر محمود یحیائی ----- دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 

قیمت کتاب: 170,000 ریال

icon icon