سنجش از دور/ Rs

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

200 صفحه ---- راجر ام مک کوی ---- رضا جعفری ---- مرکز نشر دانشگاهی

 

قیمت کتاب: 169,000 ریال

icon icon

171 صفحه بزرگ ---- دکتر سعید پیراسته ---- لیلا فرزین پور --- انتشارات شهیدی

 

قیمت کتاب: 166,000 ریال

icon icon

124 صفحه ----- دکترمحمدرضا عاصی ----- سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 145,000 ریال

icon icon

176 صفحه ----- عباس بابااحمدی ----- آوای فلم

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

225صفحه ---- مولف : کریستوفر ای . لگ ---- مترجم : فرید مر مجید هاشمی تنگستانی ---- مرکز نشر دانشگاهی

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

225صفحه ---- مولف:صفا خزائی ---- ناشر : دانشگاه امام حسین

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

مولف:دکترعلی اکبررسولی ---- انتشارات دانشگاه تبریز

 

قیمت کتاب: 350,000 ریال

icon icon

سامانه اطلاعات جغرافیائی با نرم افزار ایدریسی

 

قیمت کتاب: 225,000 ریال

icon icon

کتب آموزشی سنجش از دور

 

قیمت کتاب: 135,000 ریال

icon icon

فروشگاه کتاب سنجش ا زدور

 

قیمت کتاب: 168,000 ریال

icon icon

کتاب آموزش سنجش ا دور

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

کتاب مبانی سنجش از راه دور

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

مبانی سنجش از دور ، مایکروویو ، تداخل سنجی راداری

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

سنجش , ازدور , منابع , طبیعی , اطلاعات , ماهواره ای

 

قیمت کتاب: 127,000 ریال

icon icon

تهیه داده های پایه

 

قیمت کتاب: 28,000 ریال

icon icon

کتاب اصول ومبانی سنجش از راه دور

 

قیمت کتاب: 62,000 ریال

icon icon

پردازش کامپیوتری تصاویر سنجش از راه دور

 

قیمت کتاب: 168,000 ریال

icon icon

کتاب سنجش از دور اصول و کاربرد

 

قیمت کتاب: 98,000 ریال

icon icon

فصل اول: کلیات و اصول عکس های هوائی

 

قیمت کتاب: 112,000 ریال

icon icon

کتاب سنجش ازراه دور و آنالیز شهری سازمان نقشه برداری کشور

 

قیمت کتاب: 99,000 ریال

icon icon

کتابی از سازمان نقشه برداری کشور جهت

 

قیمت کتاب: 98,000 ریال

icon icon