شهرسازی

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

198 صفحه ----- ابراهیم فتائی ---- مهد تمدن

 

قیمت کتاب: 117,000 ریال

icon icon

94 صفحه ----- احمد سعیدنیا ----- انتشارات سازمان شهرداریهای اهواز

 

قیمت کتاب: 48,000 ریال

icon icon

680 صفحه ----- کوین لینچ ----- دکتر سید حسین بحرینی ---- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

456 صفحه ----- رسول حدادی نیستانک ----- کتاب آوا

 

قیمت کتاب: 233,000 ریال

icon icon

242 صفحه ----- ماهرخ بریری ----- موسسه نشر شهر

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

224 صفحه ----- دکتر فریدون قریب ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 84,000 ریال

icon icon

272 صفحه ----- دکتر منوچهر طبیبیان ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 115,000 ریال

icon icon

469 صفحه ----- سید حسین بحرینی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

200 صفحه ----- حسین ذبیحی ----- جهاددانشگاهی واحد تربیت معلم

 

قیمت کتاب: 65,000 ریال

icon icon

205 صفحه ----- دکتر محمدتقی رهنمائی – دکتر پروانه شاه حسینی ----- جغرافیا

 

قیمت کتاب: 57,000 ریال

icon icon

255 صفحه ----- دکتر سید حسین بحرینی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

294 صفحه جلد گالینگور و صفحات رنگی گلاسه ----- دکتر پیروز حناچی – دکتر محمد جواد مهدوی نژاد

 

قیمت کتاب: 360,000 ریال

icon icon

356 صفحه ----- دکتر محمود گلابچی – سیدنی لوی – مهندس امیر فرجی

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

252 صفحه ----- پروفسور کریستوفر جی . بون – پروفسور علی مدرس

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

356 صفحه ---- کارول جی برنز و آندریا کان ----- دکتر بهناز امین زاده ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

198 صفحه ----- دکتر سید علی حسینی ----- ایلیا

 

قیمت کتاب: 127,000 ریال

icon icon

200 صفحه ----- پروفسور ف . م حسین اف – دکتر آ . ز . وکیل آوا – دکتر آ آ وکیل اوا ----- دکتر غلامرضا خسرویان ----- انتشارات فروزش

 

قیمت کتاب: 117,000 ریال

icon icon

180 صفحه بزرگ ----- ریچارد هدمن ، آندرو بازوسکی ----- راضیه رضازاده ، مصطفی عباس زادگان ----- دانشگاه علم و صنعت ایران

 

قیمت کتاب: 158,000 ریال

icon icon

116 صفحه بزرگ ----- دیویدمکالی ----- امیر حسین بنکدار ----- امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 145,000 ریال

icon icon

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 

قیمت کتاب: 30,000 ریال

icon icon

93صفحه ---- مولف : مهندس اماوردی سلطانی ---- احرار تبریز

 

قیمت کتاب: 78,000 ریال

icon icon

260صفحه --- مولف : دکترجلیل شاهی مهندس علی نادران ---- نورپردازان

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

194صفحه --- مولف : دکتر مسعود تقوائی ابوذر وفائی ---- کنکاش

 

قیمت کتاب: 132,000 ریال

icon icon

186صفحه ---- مولف : دکتر علی سلطانی ---- انتشارات دانشگاه شیراز

 

قیمت کتاب: 102,000 ریال

icon icon

95صفحه --- مولف : احمد سعید نیا ---- نشرسبز شهرداری

 

قیمت کتاب: 58,000 ریال

icon icon

88صفحه ---- احمدسعیدنیا ---- نشر سبزشهرداری

 

قیمت کتاب: 56,000 ریال

icon icon

472صفحه --- مترجم : دکترعلی خدائی ---- امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

176صفحه ---- مترجم : دکتر حمید بهبهانی ---- ارکان

 

قیمت کتاب: 65,000 ریال

icon icon

مولف : ساسان سوادکوهی فر ---- دانشگاه امام حسین

 

قیمت کتاب: 69,000 ریال

icon icon

358صفحه ---- مولف : محمدرضا پورمحمدی ---- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی

 

قیمت کتاب: 61,000 ریال

icon icon