شیمی / فیزیک / ریاضی

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

280 صفحه ---- ل - رزنبرگ ---- حکیم فرجی – علیرضا فیض بخش ---- برهمند

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

203 صفحه ---- رابرت دی براون ---- دکتر محمد حسین ارباب زوار ---- جهاددانشگاهی دانشگاه مشهد

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

206 صفحه ---- دکتر حسین پازنده ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

392 صفحه ---- موریسون و بوید ----- دکتر مهدی بکاولی – دکتر مجید هروی ----- انتشارات بنفشه

 

قیمت کتاب: 85,000 ریال

icon icon

454 صفحه ---- اسکوگ وست ---- هوشنگ خلیلی ---- نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

400 صفحه ---- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

488 صفحه ---- قاسم خدادادی – غفار متدین اول – عباس فرازدل – حسین نعناعی – حسین خوشخو – مسعود حسن پور

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

765 صفحه ---- دیوید هیمل بلاو ---- دکتر مرتضی سهرابی

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

125 صفحه ---- چارلزمورتیمر ----- دکتر مسعود رفیع زاده ---- دانشگاه تربیت معلم

 

قیمت کتاب: 45,000 ریال

icon icon

306 صفحه ----- هالیدی - رزنیک ----- دکتر کیاست پور – دکتر احبسیان ---- نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

400 صفحه ----- اسمیت ، ون نس ----- محمدسلطانیه ---- نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon

640 صفحه ----- دکتر منصور کلباسی ---- پلی تکنیک تهران

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

760 صفحه ---- اتکینز ---- غلامعباس پارسافر – بیژن نجفی ----- دانشگاه صنعتی اصفهان

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

175 صفحه ---- دکتر حسین آشوری ----- جهاد دانشگهی واحد صنعتی اصفهان

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

165 صفحه ---- محمدپور بافرانی – محمد تقی امیری ----- انتشارات ارکان دانش

 

قیمت کتاب: 97,000 ریال

icon icon

444 صفحه ----- واهاک مارقوسیان ----- دانشگاه علم و صنعت ایران

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

700 صفحه ---- دکتر میر محمد عباسیان ---- جاودان خرد

 

قیمت کتاب: 250,000 ریال

icon icon

831 صفحه ---- مهندس م . رضوی ----- راه علم

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

410 صفحه ----- مسعود نیکوکار – فرزام گلگوئی ----- نقش فرناز

 

قیمت کتاب: 88,000 ریال

icon icon

آموزش نرم افزارهای شیمی بصورت مالتی مدیا بهمراه برترین نرم افزارهای شیمی با راهنمای نصب و مجموعه اطلاعات تخصصی در قالب فیلم و عکس و ... و بدون نیاز به سریال و بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا

 

قیمت کتاب: 139,000 ریال

icon icon

533 صفحه بزرگ ----- مجید ملکی – اسماعیل خوشروان ---- نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 290,000 ریال

icon icon

125 صفحه ----- دکتر منصور کلباسی ----- جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 70,000 ریال

icon icon

615 صفحه بزرگ با جلد گالینگور ----- دکتر فائزه فرزانه ----- تحقیقات و انتشارات بدر

 

قیمت کتاب: 250,000 ریال

icon icon

180 صفحه بزرگ ----- مهندس حسین نامی ----- مدرسان شریف

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

501 صفحه ----- لوئیس لیتهلد ----- مهدی بهزاد ---- مرکز نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon

330 صفحه ----- رامین آبکار ----- آراد کتاب

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

485 صفحه ----- لوئیس لیتهلد ----- مهدی پاکزاد ----- مرکز نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

400 صفحه ----- لوئیس لیتهلد ----- مهدی بهزاد ---- مرکز نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 50,000 ریال

icon icon

492 صفحه ----- لوئیس لیتهلد ----- کرشمه

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

300 صفحه ----- دکتر رضا نونهال آذر ----- اندیشه سازان

 

قیمت کتاب: 75,000 ریال

icon icon