فروشگاه کتاب عمران ، معماری و نقشه برداری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

302 صفحه بزرگ ----- حسین صباغیان ----- سری عمران

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

400 صفحه ----- علی مزروعی – حسن بقائی – علی گوهربخش – مهندس امیدتی تی دژ ----- نشر پردازش

 

قیمت کتاب: 115,000 ریال

icon icon

1100 صفحه ---- مهندس مهران بکایی بکائی – امیرمسعود سامانی ---- ارکان دانش

 

قیمت کتاب: 430,000 ریال

icon icon

735 صفحه ----- مهندس مهران بکائی – امیر مسعود سامانی ----- ارکان

 

قیمت کتاب: 290,000 ریال

icon icon

1 لوح فشرده ---- قابل استفاده برای رشته های عمران و معماری ---- رساسافت

 

قیمت کتاب: 125,000 ریال

icon icon

616 صفحه ---- حسام شریفیان - محمدآهنگر ----- راهیان ارشد

 

قیمت کتاب: 260,000 ریال

icon icon

400 صفحه ----- سعید غفارپور جهرمی – علی دلنواز ----- راهیان ارشد

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

718 صفحه ----- آندره چادویک – جان مورفت ----- دکتر محمود مشعل ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 330,000 ریال

icon icon

225 صفحه ---- مهندس رضا اسمعیل آبادی و مهندس داود صداقت شایگان ---- نشرآذرباد

 

قیمت کتاب: 105,000 ریال

icon icon

نرم افزارهای کاربردی فیلم های آموزشی و گالری عکس

 

قیمت کتاب: 300,000 ریال

icon icon

557 صفحه ----- آلن ای اسمیت ----- محمدتقی بانکی ----- نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 170,000 ریال

icon icon

234 صفحه ----- دکتر محمد حسین قبادی ----- دانشگاه شهید چمران

 

قیمت کتاب: 38,000 ریال

icon icon

710 صفحه بزرگ ----- سید محمد شعاری شعار – حجت اله استخروئیه ، حامد مفتخری رستم خانی و محمد نادر نادر پور – حمید محمد نژاد ----- سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 390,000 ریال

icon icon

360 صفحه ----- دکتر غلامرضا خانلری ----- انتشارات بوعلی سینا

 

قیمت کتاب: 133,000 ریال

icon icon

230 صفحه ----- مهندس بیژن بیژن نساز ----- انتشارات دهسرا

 

قیمت کتاب: 122,000 ریال

icon icon

192 صفحه ----- مجتبی احسانی ----- انتشارات کتاب دانشجو

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

این کتاب کارکرده است ---- 302 صفحه بزرگ ----- حسین زمرشیدی ----- آزاده

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

160 صفحه ----- ابوالقاسم گرامی نژاد – مهندس حمیدرضا گرامی نژاد ----- کتاب آیلار

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

454 صفحه ---- امیررضا بانی شرکا – مهندس کامران بنی سلیمان شیبانی ---- انتشارات چرتکه

 

قیمت کتاب: 270,000 ریال

icon icon

605 صفحه ---- دکتر نادر فنائی ----- سری عمران و سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 290,000 ریال

icon icon

294 صفحه ----- محمداصفهانی – زهرا آهنگر ----- انتشارات سری عمران

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

131 صفحه بزرگ ---- مولف : احمد رحمتی ---- علوی

 

قیمت کتاب: 155,000 ریال

icon icon

416 صفحه ---- مولف : علیرضا انتظاری ----- ناشر : نورپردازان

 

قیمت کتاب: 155,000 ریال

icon icon

365 صفحه ---- مولف : دکترغلامرضا خانلری ---- دانشگاه بوعلی سینا

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

181صفحه ---- مولفین : مهندس هومان بابااحمدی میلاتی و حمیدرضا روانشادنیا ---- ناشر : نوآور

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

12000 تومان ---- مولف : دکترعبداحمید رجائی ---- نشر قوس

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

285 صفحه - مولف : دکتر شاهرخ قاضی مرادی - --گسترش علوم پایه

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon