فتوگرامتری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

242 صفحه ----- آرش رحمانی زاده – مهندس موسی سالمی ----- انتشارات عمیدی

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

223صفحه ---- مولف:دکتر سید جعفر حسینی دوست ---- ناشر : دانشگاه بوعلی سینا

 

قیمت کتاب: 165,000 ریال

icon icon

298صفحه ---- مولف : ابوالقاسم وامقی ---- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

کلیات و اصول در مورد عکس های هوائی

 

قیمت کتاب: 145,000 ریال

icon icon

فتورگرامتری رقومی با نرم افزار فتومد photomod

 

قیمت کتاب: 131,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 127,000 ریال

icon icon

کتابی برای فتوگرامتری و کنکور فتوگرامتری

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

224 صفحه ----- دکتر سید جعفر حسینی دوست ----- دانشگاه بوعلی سینا

 

قیمت کتاب: 165,000 ریال

icon icon

دوربینها و هندسه تصویربرداری و ...

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

کتاب فتوگرامتری تحلیل دکتر جلال امینی

 

قیمت کتاب: 210,000 ریال

icon icon

کارشناسی به کارشناسی ارشد ، کاردانی به کارشناسی

 

قیمت کتاب: 230,000 ریال

icon icon

کتاب فتوگرامتری تحلیلی کاری از سازمان نقشه برداری کشور 180 صفحه

 

قیمت کتاب: 89,000 ریال

icon icon

کتاب تصویرسازی رقومی تئوری و کاربردها کاری ازسازمان نقشه برداری کشور

 

قیمت کتاب: 89,000 ریال

icon icon

مقدمه ای بر فتوگرامتری ، دوربینهای هوائی ،

 

قیمت کتاب: 129,000 ریال

icon icon

معرفی و مفاهیم اولیه فتوگرامتری

 

قیمت کتاب: 176,000 ریال

icon icon