فروشگاه کتاب عمران ، معماری و نقشه برداری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

211 صفحه ----- رائو ناتی ------ مهندس محمد علی الشریف -- دکتر علی زاد هوش ------ جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

 

قیمت کتاب: 86,000 ریال

icon icon