فرهنگ لغات

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

600 صفحه با جلد رحلی ----- بزرگمهر ریاحی ------ انتشارات سخن

 

قیمت کتاب: 250,000 ریال

icon icon

1250 صفحه با جلد رحلی - مولف : محمدرضا افضلی – مهرداد هاشم زاده همایونی - نشر دانشیار

 

قیمت کتاب: 320,000 ریال

icon icon

218صفحه ---- مولف : اف جی پتی جان و پی ای پاتر ---- مترجم : دکترمحمدحسین آدابی ---- ناشر : آرین زمین

 

قیمت کتاب: 65,000 ریال

icon icon

500صفحه ---- مولف : مهندس سیدشجاع موسوی ---- دانش پرور

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

297 صفحه ---- مارک پانه ---- کامبیز بهنیا ---- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 121,000 ریال

icon icon

مولف : مارک پانه ---- مترجم : کامبیز بهنیا ---- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 269,000 ریال

icon icon

340 صفحه ---- مولف : گردآورنده معصومه شکوهی نیا ----- ناشر : صفار

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

232صفحه ---- علیرضا میلانی زاده ----- انتشارات نما

 

قیمت کتاب: 75,000 ریال

icon icon

320صفحه ---- مولف : علیرضا میلانی زاده ---- میلان افزار

 

قیمت کتاب: 132,000 ریال

icon icon

282صفحه ---- مولف : علیرضا اوسطی ---- الیاس

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

200صفحه ---- مولف : عبیداله جرجانی و فریبرز مافی ---- دانش و فن

 

قیمت کتاب: 82,000 ریال

icon icon