فرهنگ لغت معماری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

157 صفحه ----- صادق شمس ----- علم و دانش

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon

341 صفحه ----- طاهره مفتخری نظری پور ----- انتشارات صنم

 

قیمت کتاب: 78,000 ریال

icon icon

147 صفحه ----- مهندس پدرام پورشکیبائی ----- ستایش

 

قیمت کتاب: 65,000 ریال

icon icon

مهندس عبدالله صدری ----- مهندسین مشاور بنیاد طرح

 

قیمت کتاب: 70,000 ریال

icon icon

300 صفحه بزرگ ------ کاظم ملازاده ----- سوره مهر

 

قیمت کتاب: 230,000 ریال

icon icon

646 صفحه گالینگور ----- سید ابوالقاسم سیدصدر ----- انتشارات آزاده

 

قیمت کتاب: 290,000 ریال

icon icon

فرهنگ لغت معماری و ساختمان

 

قیمت کتاب: 169,000 ریال

icon icon

فرهنگ واژکان و فرهنگ لغت مهندسی معماری

 

قیمت کتاب: 122,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

فرهنگ لغت و واژگان معماری شهری

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon