فروشگاه کتاب عمران ، معماری و نقشه برداری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

694 صفحه ----- خسرو مهدی پور عطائی ----- دیباگران تهران

 

قیمت کتاب: 185,000 ریال

icon icon

305 صفحه ----- آجادیان – شادلر - براون ------ بابک کفاشی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 162,000 ریال

icon icon

364 صفحه ----- دکتر هادی سوالونی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 165,000 ریال

icon icon

160 صفحه ----- هنریک بروس ----- سید سعید محتسبی – نبی اله ابوالفتحی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon

372 صفحه ----- دکتر رامز وقار – دکتر منوچهر اولیا زاده – دکتر محمدرضا وقار ----- دانشگاه صنایع و معادن ایران

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

345 صفحه ----- شپرد چادوک ، کاکز ، هارمن ----- دکتر مظفر علی مهرابیان ----- دانشگاه شهید با هنر کرمان

 

قیمت کتاب: 155,000 ریال

icon icon

678 صفحه ----- پرویز فیروزی نژاد ----- جهاددانشگاهی امیر کبیر

 

قیمت کتاب: 226,000 ریال

icon icon

155 صفحه ----- دکتر زیارتعلی نعمتی – مهندس حمیدرضا احمدی موغاری – مهندس سید محمود ربیعی ----- دانشگاه صنعتی شریف

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

244 صفحه ----- کلایو دیویس ----- محمدرضا ایزدپناه ----- دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

قیمت کتاب: 127,000 ریال

icon icon

398 صفحه ----- پروفسور مینگ سان – پروفسور راب هاوارد ----- دکتر محمود گلابچی – مهندس مرتضی آل نبی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 177,000 ریال

icon icon

360 صفحه بهمراه یک لوح فشرده ----- عزیز دهپور آتش بک – علی محمود خانی ----- دانشگاه امام حسین

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

275 صفحه ----- طلعت قماشچی – زهرا اکبری ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

320 صفحه ----- مایکل آدینگتون ، دانیل شودک ----- انتشارات غلامی

 

قیمت کتاب: 188,000 ریال

icon icon

457صفحه ---- مولف : دکترسیدکاظم علوی پناه – دکترحمیدرضا متین فر – مهندس عمار رفیعی امام ---- موسسه انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

384 صفحه بهمراه یک لوح فشرده ---- مولف : دکترعلی اکبر رسولی ---- انتشارات دانشگاه تبریز

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

کتاب آموزش سنجش ا دور

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon