ماشین آلات

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

338 صفحه ---- دکترعلی توران ---- نشر دنیای نو

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

376 صفحه ---- دکتر حمید بهبهانی --- دکتر علی منصور خاکی ----- دانشگاه علم و صنعت ایران

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

کتاب مدیریت ماشین آلات راهسازی

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

کتاب آموزش مدیریت ماشینهای راهسازی

 

قیمت کتاب: 183,000 ریال

icon icon

روشهای اجرائی ماشین الات راهسازی و ساختمان

 

قیمت کتاب: 155,000 ریال

icon icon

آموزش ماشین های ساختمانی و اجرائی

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

کتاب کنکور راهسازی و ماشین آلات

 

قیمت کتاب: 129,000 ریال

icon icon

آموزش کاربردی ماشین آلات راهسازی و تجهیزات

 

قیمت کتاب: 142,000 ریال

icon icon

کتاب ماشینهای پیشرفته معدن کاری سطحی

 

قیمت کتاب: 163,000 ریال

icon icon

کتاب ماشین آلات و ساختمانی تئوری و کاربردی

 

قیمت کتاب: 192,000 ریال

icon icon

چگونگی عملکرد ماشین راهسازی

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

کتاب آموزشی ماشین آلات راهسازی

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

کتاب انتقال قدرت در ماشین های راه سازی علمی کاربردی

 

قیمت کتاب: 87,000 ریال

icon icon

مدیریت ماشینهای راهسازی و همل و نقل

 

قیمت کتاب: 183,000 ریال

icon icon

مدیریت ماشین های راهسازی

 

قیمت کتاب: 171,000 ریال

icon icon

سرپرست ماشین آلات , ماشین آلات حفاری ,

 

قیمت کتاب: 134,000 ریال

icon icon

آشنائی با عملکرد ماشین آلات راهسازی

 

قیمت کتاب: 99,000 ریال

icon icon

ماشین آلات ساختمانی و روشهای اجرائی

 

قیمت کتاب: 108,000 ریال

icon icon

خاکها،مهندسی ژئوتکنیک،ماشین آلات و کارکرد

 

قیمت کتاب: 99,000 ریال

icon icon