متالورژی / ریخته گری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

304 صفحه ---- جان دیتا ---- رضا اسلامی فارسانی ---- لویه

 

قیمت کتاب: 177,000 ریال

icon icon

340 صفحه ----- یونس سینجل / رابرت ترنر ----- دکتر احمد پسندیده فرد ----- کانون پژوهش

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

472 صفحه ----- نیکولای خارتچنگو ----- دکتر اصغر برادران رحیمی ----- دانشگاه فردوسی مشهد

 

قیمت کتاب: 178,000 ریال

icon icon

503 صفحه ----- زونتاگ - بورگناک ----- غلامرضا ملک زاده ----- انتشارات نما

 

قیمت کتاب: 145,000 ریال

icon icon

800 صفحه ----- فرانک پ اینکروپرا – دیوید پ دویت ----- دکتر علی اصغر رستمی – مریم شیرازی ----- دانشگاه صنعتی اصفهان

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

814 صفحه ----- جی پی هولمن ----- مهندس حسن حقیقی تاجور ----- مترجم

 

قیمت کتاب: 350,000 ریال

icon icon

600 صفحه ----- دکتر سید خطیب الاسلام صدر نژاد ----- امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

582 صفحه ---- محمد شیخ شاب بافقی – مهندس میثم جلالی ----- دانشگاه علم و صنعت ایران

 

قیمت کتاب: 245,000 ریال

icon icon

136 صفحه ----- مهندس افسانه ربیعی ----- جزیل

 

قیمت کتاب: 85,000 ریال

icon icon

180 صفحه ----- مرعش مرعشی ----- انتشارات آزاده

 

قیمت کتاب: 113,000 ریال

icon icon

324 صفحه ----- د . ل . پریون ----- دکتر محمدعلی گلعذار – دکتر احمدرضا ریاحی ----- دانشگاه صنعتی اصفهان

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

444 صفحه ----- دکتر ناصر توحیدی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 125,000 ریال

icon icon

292 صفحه ----- دکتر سعید باغشاهی – دکتر محمدابراهیم ابراهیمی – مهندس علی اربابی ----- دانش پویان جوان

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

93 صفحه ----- مهندس محمدرضا نصر اصفهانی ----- جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

 

قیمت کتاب: 68,000 ریال

icon icon

152 صفحه ---- مهندس مونا محمدی ----- ترآوا

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

448 صفحه ----- اکتاولونشیپل ----- دکتر محمدخشنودی ----- دانشگاه آزاد اسلامی

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

260 صفحه ----- ای پال دگارمو ----- دکتر علی حائریان – دکتر شاهین خدام ----- دانشگاه فردوسی مشهد

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon

268 صفحه ----- مهندس مرتضی دشتی زاده – دکتر فرید رضا بیگلری ----- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

688 صفحه ----- هری مورتیمر اسپرینگ – آنتونی لارنس کوهن ---- دکتر انوشیروان غفاری – دکتر ارجمند مهربانی – مهندس اردشیر مهربانی ----- ارکان دانش

 

قیمت کتاب: 245,000 ریال

icon icon

220 صفحه ----- دی ار اف وست ان ساندرز ------ دکتر علی حائریان اردکانی – مهندس احسان حائری اردکانی – مهندس محمدحسین همتی ----- انتشارات نما

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

352 صفحه ----- مدوید و راگون ----- مهندس جعفر خلیل علافی ----- دانشگاه صنعتی سهند

 

قیمت کتاب: 65,000 ریال

icon icon

335 صفحه ----- نرمن پی لیبرمن - الیزابت تی لیبرمن ----- مهندس محمدرضا نفری ----- شرکت پتروشیمی اراک

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

214 صفحه ----- مهندس علیرضا ململی ----- علمی کاربردی علوم و فنون قزوین

 

قیمت کتاب: 115,000 ریال

icon icon

209 صفحه ----- مسی دبلیو آمن ----- سیروس زمانی ----- انتشارات فنی تهران

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

112 صفحه ----- د.ر.پوریر – ای . جی . پوریر ----- سعید خداداد ----- وارش

 

قیمت کتاب: 65,000 ریال

icon icon

233 صفحه ----- جی ج دیویس ----- رامین رئیس زاده ----- دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

قیمت کتاب: 75,000 ریال

icon icon

275 صفحه ----- دکتر سید محمدعلی شریعت زاده و دکتر احمدمجد ----- آئیژ

 

قیمت کتاب: 75,000 ریال

icon icon

216 صفحه ----- وحید ذاکر ----- اوسانه

 

قیمت کتاب: 88,000 ریال

icon icon

355 صفحه ----- دکتر محمد قربانی ----- موسسه انتشارات علمی

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

412 صفحه ----- برنارد گائیدا ----- دکتر تقی پروینی احمدی ----- دانشگاه صنعتی سهند

 

قیمت کتاب: 125,000 ریال

icon icon