مجموعه آموزش لند2009و2007

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

مجموعه آموزش لند2009و2007

آموزش کامل و کاربردی نرم افزار Civil3d Land Desktop2009 در 3 لوح فشرده بهمراه مثالهای کاربردی و پروژه های تمرینی با مطالب و محتوی زیر با قیمت 175000 تومان = بهمراه نرم افزار لند 2009 نسخه پروفیل دار 

 

√بهمراه چندین پروژه اجرائی و کاربردی نقشه برداری با نرم افزار لند دسکتاپ

 

فصل اول : شروع کار با نرم افزار Land desktop
ך ایجاد پروژه جدید
ך تنظیمات پروژه
ך تنظیمات نقطه 1
ך تنظیمات نقطه 2
ך تعیین فرمت فایل نقاط
ך ورود و خروج فایل نقاط به داخل بانک اطلاعات پروژه
ך ایجاد گروه نقاط
ך تعیین ارتفاع و یا کد نقاط و قفل کردن گروه نقاط
ך ایجاد هماهنگی بین ترسیم و بانک اطلاعات پروژه
ך تغییر دادن فضای کاری نرم افزار

 

 فصل دوم : تولید نقطه
ך ایجاد نقاط بطور دستی
ך ایجاد نقطه به کمک دستورات Direction و Turned Angel
ך روش ترفیع
ך ایجاد نقاط در اطراف شئ یا بر روی شئ مورد نظر
ך تعیین نقاط اساسی شئ
ך تقسیم بندی شئ به فواصل مساوی
ך ایجاد نقاط بر روی Poly Line

 

 


فصل سوم : ایجاد نقطه در تقاطع‌ها
ך ایجاد نقطه در محل تقاطع دو خط
ך دستورات Distance/Distance و Direction/Distance
ך دستورات Direction/Perpendicular و Distance/Perpendicular
ך دستورات Direction/Object و Distance/Object
ך دستورات Object/Object و Perpendicular

 فصل چهارم : آشنائی با مسیرها (Alignments)
ך ایجاد و فعال کردن مسیر
ך ایجاد نقطه بر روی مسیر
ך تقسیم بندی مسیر
ך ایجاد نقاط در رئوس مسیر
ך ایجاد نقطه در تقاطع مسیر باجهت ، فاصله، شئ و مسیر دیگر
ך روش انتروپوله (میانیابی)
ך ایجاد نقطه با موقعیت و ارتفاع نسبی

 


فصل پنجم : پیاده سازی نقاط
ך قفل کردن و باز کردن نقاط در بانک اطلاعات
ך تنظیم گزارش پیاده‌سازی نقاط
ך گزارش پیاده کردن منحنی با استفاده از جهت و Offset
ך بدست آوردن اطلاعات مربوط به نقاط صفحه ترسیم

 

 


فصل ششم : کار با خصوط و منحنی‌ها
ך ترسیم خط با استفاده از شماره نقاط
ך ترسیم خط با استفاده از زاویه حامل و زاویه چرخشی
ך رسم محل پروفایل‌های عرضی در پلان یک مسیر
ך تغییر طول خط
ך برازش منحنی به روش حداقل مربعات
ך روش مماس و عمود بر شئ
ך ایجاد منحنی بین دو خط
ך ترسیم منحنی‌های چندتایی وبرازش بهترین کمان دایره‌ای
ך رسم یک منحنی از انتهای خط، قوس و یا منحنی دیگر

 

 


فصل هفتم : ایجاد قوس و آشنائی با جداول سرعت
ך رسم قوس بین دو خط
ך رسم قوس بین خط و منحنی
ך ترسیم قوس بین دو منحنی(1)
ך ترسیم قوس بین دو منحنی(2)
ך افزودن قوس به انتهای یک خط یا کمان
ך ایجاد منحنی طبق جداول سرعت
ך افزودن خط، قوس و یا منحنی به انتهای یک شئ
ך خطوط ویژه


 


فصل هشتم : مفاهیم تکمیلی در رابطه با مسیرها
ך تعریف مسیر به کمک یک پلی لاین
ך تعیین مسیر جاری و تولدOffset Offset
ך گزارش‌گیری و ویرایش رئوس مسیر
ך تنظیمات نمایش ایستگاه‌ها
ך تنظیمات اولیه مسیر و ایستگاه‌ها جهت برچسب‌گذاری
ך برچسب‌گذاری مسیر و نقاط مربوطه
ך گزارش‌گیری از مسیر از یک ایستگاه خارجی

 


فصل نهم : معرفی Parcel ها یا قطعات زمین
ך تنظیمات Parcel ها
ך تعریف پارسل از خط، منحنی، پلی لاین و نقاط
ך مدیریت پارسل ها
ך تقسیم یک قطعه زمین با استفاده از دستور Slide Bearing
ך ترسیم یک قطعه با استفاده از دستور Radial
ך ترسیم قطعه با دستورات Swing On Line و Swing On Curve

 


فصل دهم : کار با پنجرة Terrain Model Explorer
ך ایجاد یک سطح جدید برای پروژه
ך وارد کردن اطلاعات منحنی‌های میزان
ך تعریف BreakLine با استفاده از نقاط
ך تعریف BreakLine با استفاده از PolyLine ، فایل نقاط و دیوار حائل
ך کار با BreakLine ها
ך تولید Boundaries یا مرز
ך ساخت نهائی سطح

 


فصل یازدهم : کار با سطوح
ך ایجاد خطوط مثلث بندی سطح و ویرایش آن
ך اضافه و حذف نقاط در مثلث‌بندی
ך ایجاد BreakLine و Boundary در مثلث‌بندی
ך تغییر ارتفاع کلی سطح
ך تنظیمات نمایش سطح
ך تنظیمات مربوط به رنگ‌بندی و سایه زدن
ך ایجاد سایه روشن تشخیص ارتفاع
ך نمایش سطح با شیب‌بندی وجوه
ך تولید شبکه وجوه سه بعدی
ך تعیین مسیر جاری شدن آب در سطح
ך ایجاد برچسب ارتفاع و شیب بین دو نقطه

 
فصل دوازدهم : منحنی‌های میزان
ך تنظیمات مربوط به منحنی میزان
ך ترسیم منحنی میزان
ך برچسب‌گذاری منحنی‌های میزان
ך دیجیتایز کردن
ך تغییر ارتفاع منحنی‌های میزان

 
فصل سیزدهم : آشنائی با مقاطع
ך مقطع برداری از سطوح
ך تعریف و پردازش مقاطع
ך گرید بندی و تعیین ارتفاع نقاط مقطع
ך مشاهده مقطع بصورت سریع
ך رسم پروفیل از یک خط یا یک عارضه

 


فصل چهاردهم : احجام عملیات خاکی
ך آشنائی با روشهای محاسبه احجام عملیات خاکی
ך ایجاد یک قشر (Stratym ) تعریف یک ناحیه (Site)
ך محاسبه حجم با استفاده از روش شبکه‌بندی
ך محاسبه حجم به روش ترکیبی
ך محاسبه حجم به روش مقطع‌برداری
ך گزارش‌گیری از محاسبات عملیات خاکی
ך تنظیمات چاپ و ترسیم مقاطع

 

 

فصل پانزدهم : برچسب‌گذاری
ך تنظیمات برچسب‌ها (Labels)
ך ایجاد یک سبک برچسب‌گذاری جدید برای خطوط
ך ایجاد سبک برچسب‌گذاری جدید برای کمانها و نقاط
ך ایجاد برچسب پویا
ך ایجاد برچسب ایستا و برچسب اسمی
ך برچسب‌گذاری فاصله عمودی نقاط و مختصات دو بعدی

 

 


فصل شانزدهم : اطلاعات مربوط به اشیاء موجود در نقشه
ך تعیین مشخصات نقاط
ך گزارش‌گیری از یک خط، منحنی یا قوس
ך تعیین زاویه بین دو خط و فاصله بین نقاط
ך تعیین مساحت یک محدوده بسته
ך تعیین ارتفاع

 

 


فصل هفدهم : آشنائی با منوی Utilities
ך نمایشگر سه بعدی
ך تخصیص یک متن یا عکس به شئ مورد نظر
ך مدیریت نمادها
ך ایجاد پیکان‌های جهت دار
ך تعیین پارامترهای یک قوس ساده

 

 

www.shop-civil.ir              سفارش این کتاب از کتابفروشی شماره 1 گنجینه ( نقدی و پستی )

www.bazarrefah.ir                       سفارش این کتاب از کتابفروشی شماره 2 گنجینه (پستی )

www.bazarrefah.hamvar.ir          سفارش این کتاب از کتابفروشی شماره 3 گنجینه (پستی )

www.surveyir.ir                 سفارش این کتاب از کتابفروشی شماره 2 گنجینه (نقدی و پستی )

قيمت: 175,000 ریال
بازدیدکنندمحترم : یک نکته مهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم . : .....................................................................................................................متاسفانه فروشگاه زیر غیرفعال شده است و در فروشگاه جدید به آدرس www.shop-civil.ir که یک فروشگاه حرفه ای کتاب و محصولات آموزشی است امکانات بسیار زیادی را جهت خرید به شما می دهد و در صورت هرگونه سئوال و پرسش می توانید با شماره 09365533504 تماس بگیرید . پیروز باشید www.shop-civil.ir.
icon
icon برچسب ها: مجموعه آموزش لند2009و2007 , آموزش کاربردی land , آموزش تصویری لنددسکتاپ , دانلود آموزش لند , لند 2009 و لند 2007 , پروفیل بندی طولی و عرضی در لند , cross section

نظرات کاربران :


تا کنون هیچ نظری درباره این محصول ثبت نگردیده است.
به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

»محصولات مرتبط با این کتاب


خودآموز نرم افزار Autocad Land Desktop 2008

خودآموز نرم افزار  Autocad Land Desktop 2008

خودآموز نرم افزار لند 2008


قیمت کتاب : 109,000 ریال

آموزش نرم افزار Autocad Map

آموزش نرم افزار Autocad Map

آموزش نرم افزار autocad map قابل استفاده در gis


قیمت کتاب : 149,000 ریال

کتاب آموزش کاربردی Matlab برای نقشه برداری

کتاب آموزش کاربردی Matlab برای نقشه برداری

242صفحه ---- مولفین : مهندس سیدمختار دشتید خویدک و مهندس مسلم عباسی و حسین حقی ---- نوآور


قیمت کتاب : 220,000 ریال

کتاب آموزش نرم افزار مهندسی نقشه بردار Autodesk La

کتاب آموزش نرم افزار مهندسی نقشه بردار Autodesk La

آموزش نرم افزار لند دسکتاپ 2006


قیمت کتاب : 160,000 ریال

کتاب طراحی پروژه های سیویل با استفاده از Civil3d 2

کتاب طراحی پروژه های سیویل با استفاده از Civil3d 2

کتاب کاربردی در آموزش سیویل تری دی


قیمت کتاب : 132,000 ریال

آموزش کاربردی و تصویری civil3d نرم افزار نقشه بردا

آموزش کاربردی و تصویری civil3d نرم افزار نقشه بردا

آموزش کاربردی و پروژه ای نرم افزار civil 3d 2012


قیمت کتاب : 320,000 ریال


کتاب آموزش مطلب در خدمت نقشه برداری با dvd

کتاب آموزش مطلب در خدمت نقشه برداری با dvd

کتابی جامع درباره اموزش matlab در نقشه برداری


قیمت کتاب : 180,000 ریال

آموزش تصویری ENVI بهمراه کتاب آموزشی Envi

آموزش تصویری ENVI بهمراه کتاب آموزشی Envi

کتاب آموزش envi سازمان نقشه برداری فاطمی نصرآبادی


قیمت کتاب : 155,000 ریال

کتاب آموزش Envi پردازش و استخراج اطلاعات از داده ه

کتاب آموزش Envi پردازش و استخراج اطلاعات از داده ه

کتاب اموزش نرم افزار envi نشر ماهواره


قیمت کتاب : 220,000 ریال

کتاب کاربرد Civil3d 2012 در پروژه های مسیر و راهسا

کتاب کاربرد Civil3d 2012 در پروژه های مسیر و راهسا

اموزش کاربردی نرم افزار civil3d 2012 و پروژه کاربردی


قیمت کتاب : 248,000 ریال

کتاب نرم افزار Arc/Info سیستم اطلاعات جغرافیائی Gi

کتاب نرم افزار Arc/Info سیستم اطلاعات جغرافیائی Gi

180صفحه ---- مولف: مهندس ابوالفضل رنجبر ---نشر انگیزه


قیمت کتاب : 120,000 ریال

کتاب پروژه راهسازی با استفاده از Autodesk Land Des

کتاب پروژه راهسازی با استفاده از Autodesk Land Des

471صفحه ---- مولف:علیرضا غنی زاده – افشین غنی زاده ---- ناشر :‌ارس رایانه


قیمت کتاب : 250,000 ریال

کتاب Geomatica و کاربرد آن در مهندسی ژئوماتیک

کتاب Geomatica  و کاربرد آن در مهندسی ژئوماتیک

335صفحه ---- مولف:مصطفی باغبانی آرانی – امیررضا مرادی – جعفر قراخانی ---- مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین


قیمت کتاب : 195,000 ریال

کتاب راهسازی و نرم افزار Autocad Land

کتاب راهسازی و نرم افزار Autocad Land

204صفحه ---- مولف :‌مهندس سید وحید شیخ الاسلامی و مهندس مسعود اسماعیلی اقدم ---- فروزش


قیمت کتاب : 170,000 ریال

کتاب آموزش Autocad Civil 3D 2009 سیویل تری دی بهم

کتاب آموزش Autocad Civil 3D 2009  سیویل تری دی بهم

472 بهمراه 2 لوح ---- مولف : ارش عباسی ---- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


قیمت کتاب : 250,000 ریال

کتاب آموزش surfer 80.05

کتاب آموزش surfer 80.05

انجام محاسبات ریاضی شبکه بندی و نقشه توپوگرافی و...


قیمت کتاب : 98,000 ریال

کتاب آموزش land development

کتاب آموزش land development

کتابی کاربردی در مورد آموزش civil3d


قیمت کتاب : 158,000 ریال

کتاب آموزش نرم افزارautocad map3

کتاب آموزش نرم افزارautocad map3

کتاب آموزشی نرم افزار Autocad map 3d سازمان نقشه برداری کشور


قیمت کتاب : 99,000 ریال

کتاب خودآموز اتوکد لند

کتاب خودآموز اتوکد لند

خودآموز نرم افزار Autocad Land Desktop با انتشاراتی سازمان نقشه برداری کشور


قیمت کتاب : 98,000 ریال

کتاب آموزش نرم افزار envi

کتاب آموزش نرم افزار envi

کتاب آموزش نرم افزار envi ( نرم افزار پردازش تصاویر ماهواره ای )


قیمت کتاب : 99,000 ریال

آموزش جامع تصویری civil3d کاربردی مقدماتی پیشرفته

آموزش جامع تصویری civil3d کاربردی مقدماتی پیشرفته

آموزش بشیوه مولتی مدیا و بیش از 16 ساعت فیلم آموزشی بهمراه نرم ازفار civil3d 64 bit


قیمت کتاب : 159,000 ریال

آموزش autocad land desktop اتوکد لند

آموزش autocad land desktop اتوکد لند

آموزش به شیوه مولتی مدیا – بیش از 9 ساعت فیلم آموزشی


قیمت کتاب : 150,000 ریال

آموزش اتودسک اتوکد سیویل تری دی 2013 civil3d

آموزش اتودسک اتوکد سیویل تری دی 2013 civil3d

آموزش autocad civil3d 2013 بهمراه نسخه کامل نرم افزار


قیمت کتاب : 155,000 ریال

کتاب آموزش Civil3d

کتاب آموزش Civil3d

آموزش کاربردی civil3d2009


قیمت کتاب : 95,000 ریال

کتاب کاربردکامپیوتردرنقشه برداری

کتاب کاربردکامپیوتردرنقشه برداری

کتاب کاربرد کامپیوتر ونرم افزار ان درنقشه برداری


قیمت کتاب : 215,000 ریال

کتاب آموزش ENVI پردازش و استخراج اطلاعات از داده ه

کتاب آموزش ENVI پردازش و استخراج اطلاعات از داده ه

206 صفحه بهمراه یک DVD ----- مهندس الهه اکبری ----- ماهواره


قیمت کتاب : 266,000 ریال

کتاب راهنمای کاربردی POINT CLOUD CAD 2010

کتاب راهنمای کاربردی POINT CLOUD CAD 2010

284 صفحه بهمراه یک لوح فشرده ----- مهندس سعید کرامت ----- ورنال


قیمت کتاب : 220,000 ریال

Autocad Civil3d Land Desktop 200

Autocad Civil3d Land Desktop 200

نرم افزار civil3d land desktop به تنهائی ارسال نمیشود .


قیمت کتاب : 45,000 ریال

کتاب آموزش نرم افزار8.02 sdrmap

کتاب آموزش نرم افزار8.02  sdrmap

کتاب کاربردی آموزش sdrmap


قیمت کتاب : 165,000 ریال