مجموعه آموزش لند2009و2007

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

مجموعه آموزش لند2009و2007

آموزش کامل و کاربردی نرم افزار Civil3d Land Desktop2009 در 3 لوح فشرده بهمراه مثالهای کاربردی و پروژه های تمرینی با مطالب و محتوی زیر با قیمت 175000 تومان = بهمراه نرم افزار لند 2009 نسخه پروفیل دار 

 

√بهمراه چندین پروژه اجرائی و کاربردی نقشه برداری با نرم افزار لند دسکتاپ

 

فصل اول : شروع کار با نرم افزار Land desktop
ך ایجاد پروژه جدید
ך تنظیمات پروژه
ך تنظیمات نقطه 1
ך تنظیمات نقطه 2
ך تعیین فرمت فایل نقاط
ך ورود و خروج فایل نقاط به داخل بانک اطلاعات پروژه
ך ایجاد گروه نقاط
ך تعیین ارتفاع و یا کد نقاط و قفل کردن گروه نقاط
ך ایجاد هماهنگی بین ترسیم و بانک اطلاعات پروژه
ך تغییر دادن فضای کاری نرم افزار

 

 فصل دوم : تولید نقطه
ך ایجاد نقاط بطور دستی
ך ایجاد نقطه به کمک دستورات Direction و Turned Angel
ך روش ترفیع
ך ایجاد نقاط در اطراف شئ یا بر روی شئ مورد نظر
ך تعیین نقاط اساسی شئ
ך تقسیم بندی شئ به فواصل مساوی
ך ایجاد نقاط بر روی Poly Line

 

 


فصل سوم : ایجاد نقطه در تقاطع‌ها
ך ایجاد نقطه در محل تقاطع دو خط
ך دستورات Distance/Distance و Direction/Distance
ך دستورات Direction/Perpendicular و Distance/Perpendicular
ך دستورات Direction/Object و Distance/Object
ך دستورات Object/Object و Perpendicular

 فصل چهارم : آشنائی با مسیرها (Alignments)
ך ایجاد و فعال کردن مسیر
ך ایجاد نقطه بر روی مسیر
ך تقسیم بندی مسیر
ך ایجاد نقاط در رئوس مسیر
ך ایجاد نقطه در تقاطع مسیر باجهت ، فاصله، شئ و مسیر دیگر
ך روش انتروپوله (میانیابی)
ך ایجاد نقطه با موقعیت و ارتفاع نسبی

 


فصل پنجم : پیاده سازی نقاط
ך قفل کردن و باز کردن نقاط در بانک اطلاعات
ך تنظیم گزارش پیاده‌سازی نقاط
ך گزارش پیاده کردن منحنی با استفاده از جهت و Offset
ך بدست آوردن اطلاعات مربوط به نقاط صفحه ترسیم

 

 


فصل ششم : کار با خصوط و منحنی‌ها
ך ترسیم خط با استفاده از شماره نقاط
ך ترسیم خط با استفاده از زاویه حامل و زاویه چرخشی
ך رسم محل پروفایل‌های عرضی در پلان یک مسیر
ך تغییر طول خط
ך برازش منحنی به روش حداقل مربعات
ך روش مماس و عمود بر شئ
ך ایجاد منحنی بین دو خط
ך ترسیم منحنی‌های چندتایی وبرازش بهترین کمان دایره‌ای
ך رسم یک منحنی از انتهای خط، قوس و یا منحنی دیگر

 

 


فصل هفتم : ایجاد قوس و آشنائی با جداول سرعت
ך رسم قوس بین دو خط
ך رسم قوس بین خط و منحنی
ך ترسیم قوس بین دو منحنی(1)
ך ترسیم قوس بین دو منحنی(2)
ך افزودن قوس به انتهای یک خط یا کمان
ך ایجاد منحنی طبق جداول سرعت
ך افزودن خط، قوس و یا منحنی به انتهای یک شئ
ך خطوط ویژه


 


فصل هشتم : مفاهیم تکمیلی در رابطه با مسیرها
ך تعریف مسیر به کمک یک پلی لاین
ך تعیین مسیر جاری و تولدOffset Offset
ך گزارش‌گیری و ویرایش رئوس مسیر
ך تنظیمات نمایش ایستگاه‌ها
ך تنظیمات اولیه مسیر و ایستگاه‌ها جهت برچسب‌گذاری
ך برچسب‌گذاری مسیر و نقاط مربوطه
ך گزارش‌گیری از مسیر از یک ایستگاه خارجی

 


فصل نهم : معرفی Parcel ها یا قطعات زمین
ך تنظیمات Parcel ها
ך تعریف پارسل از خط، منحنی، پلی لاین و نقاط
ך مدیریت پارسل ها
ך تقسیم یک قطعه زمین با استفاده از دستور Slide Bearing
ך ترسیم یک قطعه با استفاده از دستور Radial
ך ترسیم قطعه با دستورات Swing On Line و Swing On Curve

 


فصل دهم : کار با پنجرة Terrain Model Explorer
ך ایجاد یک سطح جدید برای پروژه
ך وارد کردن اطلاعات منحنی‌های میزان
ך تعریف BreakLine با استفاده از نقاط
ך تعریف BreakLine با استفاده از PolyLine ، فایل نقاط و دیوار حائل
ך کار با BreakLine ها
ך تولید Boundaries یا مرز
ך ساخت نهائی سطح

 


فصل یازدهم : کار با سطوح
ך ایجاد خطوط مثلث بندی سطح و ویرایش آن
ך اضافه و حذف نقاط در مثلث‌بندی
ך ایجاد BreakLine و Boundary در مثلث‌بندی
ך تغییر ارتفاع کلی سطح
ך تنظیمات نمایش سطح
ך تنظیمات مربوط به رنگ‌بندی و سایه زدن
ך ایجاد سایه روشن تشخیص ارتفاع
ך نمایش سطح با شیب‌بندی وجوه
ך تولید شبکه وجوه سه بعدی
ך تعیین مسیر جاری شدن آب در سطح
ך ایجاد برچسب ارتفاع و شیب بین دو نقطه

 
فصل دوازدهم : منحنی‌های میزان
ך تنظیمات مربوط به منحنی میزان
ך ترسیم منحنی میزان
ך برچسب‌گذاری منحنی‌های میزان
ך دیجیتایز کردن
ך تغییر ارتفاع منحنی‌های میزان

 
فصل سیزدهم : آشنائی با مقاطع
ך مقطع برداری از سطوح
ך تعریف و پردازش مقاطع
ך گرید بندی و تعیین ارتفاع نقاط مقطع
ך مشاهده مقطع بصورت سریع
ך رسم پروفیل از یک خط یا یک عارضه

 


فصل چهاردهم : احجام عملیات خاکی
ך آشنائی با روشهای محاسبه احجام عملیات خاکی
ך ایجاد یک قشر (Stratym ) تعریف یک ناحیه (Site)
ך محاسبه حجم با استفاده از روش شبکه‌بندی
ך محاسبه حجم به روش ترکیبی
ך محاسبه حجم به روش مقطع‌برداری
ך گزارش‌گیری از محاسبات عملیات خاکی
ך تنظیمات چاپ و ترسیم مقاطع

 

 

فصل پانزدهم : برچسب‌گذاری
ך تنظیمات برچسب‌ها (Labels)
ך ایجاد یک سبک برچسب‌گذاری جدید برای خطوط
ך ایجاد سبک برچسب‌گذاری جدید برای کمانها و نقاط
ך ایجاد برچسب پویا
ך ایجاد برچسب ایستا و برچسب اسمی
ך برچسب‌گذاری فاصله عمودی نقاط و مختصات دو بعدی

 

 


فصل شانزدهم : اطلاعات مربوط به اشیاء موجود در نقشه
ך تعیین مشخصات نقاط
ך گزارش‌گیری از یک خط، منحنی یا قوس
ך تعیین زاویه بین دو خط و فاصله بین نقاط
ך تعیین مساحت یک محدوده بسته
ך تعیین ارتفاع

 

 


فصل هفدهم : آشنائی با منوی Utilities
ך نمایشگر سه بعدی
ך تخصیص یک متن یا عکس به شئ مورد نظر
ך مدیریت نمادها
ך ایجاد پیکان‌های جهت دار
ך تعیین پارامترهای یک قوس ساده

 

 

www.shop-civil.ir              سفارش این کتاب از کتابفروشی شماره 1 گنجینه ( نقدی و پستی )

www.bazarrefah.ir                       سفارش این کتاب از کتابفروشی شماره 2 گنجینه (پستی )

www.bazarrefah.hamvar.ir          سفارش این کتاب از کتابفروشی شماره 3 گنجینه (پستی )

www.surveyir.ir                 سفارش این کتاب از کتابفروشی شماره 2 گنجینه (نقدی و پستی )

قيمت: 175,000 ریال
بازدیدکنندمحترم : یک نکته مهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم . : .....................................................................................................................متاسفانه فروشگاه زیر غیرفعال شده است و در فروشگاه جدید به آدرس www.shop-civil.ir که یک فروشگاه حرفه ای کتاب و محصولات آموزشی است امکانات بسیار زیادی را جهت خرید به شما می دهد و در صورت هرگونه سئوال و پرسش می توانید با شماره 09365533504 تماس بگیرید . پیروز باشید www.shop-civil.ir.
icon
icon برچسب ها: مجموعه آموزش لند2009و2007 , آموزش کاربردی land , آموزش تصویری لنددسکتاپ , دانلود آموزش لند , لند 2009 و لند 2007 , پروفیل بندی طولی و عرضی در لند , cross section

نظرات کاربران :


تا کنون هیچ نظری درباره این محصول ثبت نگردیده است.
به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

»محصولات مرتبط با این کتاب


کتاب آموزش نرم افزار مهندسی نقشه بردار Autodesk La

کتاب آموزش نرم افزار مهندسی نقشه بردار Autodesk La

آموزش نرم افزار لند دسکتاپ 2006


قیمت کتاب : 160,000 ریال

کتاب آموزش مطلب در خدمت نقشه برداری با dvd

کتاب آموزش مطلب در خدمت نقشه برداری با dvd

کتابی جامع درباره اموزش matlab در نقشه برداری


قیمت کتاب : 180,000 ریال

کتاب آموزش کاربردی Matlab برای نقشه برداری

کتاب آموزش کاربردی Matlab برای نقشه برداری

242صفحه ---- مولفین : مهندس سیدمختار دشتید خویدک و مهندس مسلم عباسی و حسین حقی ---- نوآور


قیمت کتاب : 220,000 ریال

خودآموز نرم افزار Autocad Land Desktop 2008

خودآموز نرم افزار  Autocad Land Desktop 2008

خودآموز نرم افزار لند 2008


قیمت کتاب : 109,000 ریال

آموزش نرم افزار Autocad Map

آموزش نرم افزار Autocad Map

آموزش نرم افزار autocad map قابل استفاده در gis


قیمت کتاب : 149,000 ریال

آموزش تصویری ENVI بهمراه کتاب آموزشی Envi

آموزش تصویری ENVI بهمراه کتاب آموزشی Envi

کتاب آموزش envi سازمان نقشه برداری فاطمی نصرآبادی


قیمت کتاب : 155,000 ریال

کتاب طراحی پروژه های سیویل با استفاده از Civil3d 2

کتاب طراحی پروژه های سیویل با استفاده از Civil3d 2

کتاب کاربردی در آموزش سیویل تری دی


قیمت کتاب : 132,000 ریال

کتاب آموزش Envi پردازش و استخراج اطلاعات از داده ه

کتاب آموزش Envi پردازش و استخراج اطلاعات از داده ه

کتاب اموزش نرم افزار envi نشر ماهواره


قیمت کتاب : 220,000 ریال


کتاب کاربرد Civil3d 2012 در پروژه های مسیر و راهسا

کتاب کاربرد Civil3d 2012 در پروژه های مسیر و راهسا

اموزش کاربردی نرم افزار civil3d 2012 و پروژه کاربردی


قیمت کتاب : 248,000 ریال

آموزش کاربردی و تصویری civil3d نرم افزار نقشه بردا

آموزش کاربردی و تصویری civil3d نرم افزار نقشه بردا

آموزش کاربردی و پروژه ای نرم افزار civil 3d 2012


قیمت کتاب : 320,000 ریال

کتاب نرم افزار Arc/Info سیستم اطلاعات جغرافیائی Gi

کتاب نرم افزار Arc/Info سیستم اطلاعات جغرافیائی Gi

180صفحه ---- مولف: مهندس ابوالفضل رنجبر ---نشر انگیزه


قیمت کتاب : 120,000 ریال

کتاب پروژه راهسازی با استفاده از Autodesk Land Des

کتاب پروژه راهسازی با استفاده از Autodesk Land Des

471صفحه ---- مولف:علیرضا غنی زاده – افشین غنی زاده ---- ناشر :‌ارس رایانه


قیمت کتاب : 250,000 ریال

کتاب Geomatica و کاربرد آن در مهندسی ژئوماتیک

کتاب Geomatica  و کاربرد آن در مهندسی ژئوماتیک

335صفحه ---- مولف:مصطفی باغبانی آرانی – امیررضا مرادی – جعفر قراخانی ---- مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین


قیمت کتاب : 195,000 ریال

کتاب راهسازی و نرم افزار Autocad Land

کتاب راهسازی و نرم افزار Autocad Land

204صفحه ---- مولف :‌مهندس سید وحید شیخ الاسلامی و مهندس مسعود اسماعیلی اقدم ---- فروزش


قیمت کتاب : 170,000 ریال

کتاب آموزش Autocad Civil 3D 2009 سیویل تری دی بهم

کتاب آموزش Autocad Civil 3D 2009  سیویل تری دی بهم

472 بهمراه 2 لوح ---- مولف : ارش عباسی ---- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


قیمت کتاب : 250,000 ریال

کتاب آموزش surfer 80.05

کتاب آموزش surfer 80.05

انجام محاسبات ریاضی شبکه بندی و نقشه توپوگرافی و...


قیمت کتاب : 98,000 ریال

کتاب آموزش land development

کتاب آموزش land development

کتابی کاربردی در مورد آموزش civil3d


قیمت کتاب : 158,000 ریال

کتاب آموزش نرم افزارautocad map3

کتاب آموزش نرم افزارautocad map3

کتاب آموزشی نرم افزار Autocad map 3d سازمان نقشه برداری کشور


قیمت کتاب : 99,000 ریال

کتاب خودآموز اتوکد لند

کتاب خودآموز اتوکد لند

خودآموز نرم افزار Autocad Land Desktop با انتشاراتی سازمان نقشه برداری کشور


قیمت کتاب : 98,000 ریال

کتاب آموزش نرم افزار envi

کتاب آموزش نرم افزار envi

کتاب آموزش نرم افزار envi ( نرم افزار پردازش تصاویر ماهواره ای )


قیمت کتاب : 99,000 ریال

کتاب آموزش کاربردی نرم افزار Autodesk Land Desktop

کتاب آموزش کاربردی نرم افزار Autodesk Land Desktop

کتابی کاربردی و مفید برای آموزش لند دسکتاپ


قیمت کتاب : 250,000 ریال

کتاب آموزش نرم افزار8.02 sdrmap

کتاب آموزش نرم افزار8.02  sdrmap

کتاب کاربردی آموزش sdrmap


قیمت کتاب : 165,000 ریال

پکیج آموزش تصویری Land desktop 2009 ابزار نقشه برد

پکیج آموزش تصویری Land desktop 2009 ابزار نقشه برد

2 لوح فشرده ---- پارسیان


قیمت کتاب : 159,000 ریال

Autocad Civil3d Land Desktop 200

Autocad Civil3d Land Desktop 200

نرم افزار civil3d land desktop به تنهائی ارسال نمیشود .


قیمت کتاب : 45,000 ریال

آموزش جامع تصویری civil3d کاربردی مقدماتی پیشرفته

آموزش جامع تصویری civil3d کاربردی مقدماتی پیشرفته

آموزش بشیوه مولتی مدیا و بیش از 16 ساعت فیلم آموزشی بهمراه نرم ازفار civil3d 64 bit


قیمت کتاب : 159,000 ریال

آموزش autocad land desktop اتوکد لند

آموزش autocad land desktop اتوکد لند

آموزش به شیوه مولتی مدیا – بیش از 9 ساعت فیلم آموزشی


قیمت کتاب : 150,000 ریال

آموزش اتودسک اتوکد سیویل تری دی 2013 civil3d

آموزش اتودسک اتوکد سیویل تری دی 2013 civil3d

آموزش autocad civil3d 2013 بهمراه نسخه کامل نرم افزار


قیمت کتاب : 155,000 ریال

کتاب آموزش Civil3d

کتاب آموزش Civil3d

آموزش کاربردی civil3d2009


قیمت کتاب : 95,000 ریال

کتاب کاربردکامپیوتردرنقشه برداری

کتاب کاربردکامپیوتردرنقشه برداری

کتاب کاربرد کامپیوتر ونرم افزار ان درنقشه برداری


قیمت کتاب : 215,000 ریال