مجموعه محصولات مکانیک

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

2 لوح فشرده ---- آویژه

 

قیمت کتاب: 159,000 ریال

icon icon

2 لوح فشرده ---- آویژه

 

قیمت کتاب: 199,000 ریال

icon icon

2 لوح فشرده ----- مکانیک نوین

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

2 لوح فشرده ----- پارسیان افزار

 

قیمت کتاب: 189,000 ریال

icon icon

2 لوح فشرده ---- موسسه فرهنگی لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

 

قیمت کتاب: 149,000 ریال

icon icon

3 لوح فشرده ----- مهرگان

 

قیمت کتاب: 75,000 ریال

icon icon

3 لوح فشرده ---- مکانیک نوین ومهندس یار

 

قیمت کتاب: 225,000 ریال

icon icon

1 لوح فشرده ----- فانوس

 

قیمت کتاب: 155,000 ریال

icon icon

7 لوح فشرده ----- مهندس یار

 

قیمت کتاب: 250,000 ریال

icon icon

4 لوح فشرده ---- فانوس

 

قیمت کتاب: 179,000 ریال

icon icon

317 صفحه ----- مهندس نقی فرزان ----- انتشارات کارنو

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

221 صفحه ----- مهندس سوران اشعری ----- صانعی شهمیرزادی

 

قیمت کتاب: 139,000 ریال

icon icon

440 صفحه ---- سی . یوگورال ---- دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف ----- دانشگاه تربیت مدرس

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

350 صفحه ---- مهندس سید محسن محسنی شکیب ----- دانشگاه امام حسین

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

304 صفحه ---- جان دیتا ---- رضا اسلامی فارسانی ---- لویه

 

قیمت کتاب: 177,000 ریال

icon icon

276 صفحه ----- علی مرادی ---- آیلار

 

قیمت کتاب: 79,000 ریال

icon icon

240 صفحه ----- مهندس هوشیار خزائی ----- سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

320 صفحه ----- کیث . ر . سایمون ----- الهه مطهری فر – حامد جباریها ----- علوم پویا

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

224 صفحه ----- مهندس امیر سرمدنهری ----- فرهنگ روز

 

قیمت کتاب: 188,000 ریال

icon icon

756 صفحه ----- محمد حسن منصوری ----- راهیان ارشد

 

قیمت کتاب: 310,000 ریال

icon icon

551 صفحه ----- حسین دلائلی – احمدرضا مدینه ---- کانون پژوهش

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

268 صفحه ---- موسسه آموزشی پژوهشی وزارت صنایع و معادن

 

قیمت کتاب: 117,000 ریال

icon icon

279 صفحه ----- مهندس علی اکبر حبیبا ----- انتشارات یا مهدی

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

185 صفحه ----- سعید امامی – حسین رحیمی ----- نورپردازان

 

قیمت کتاب: 125,000 ریال

icon icon

204 صفحه ----- جوزف . ای . شیگلی – چارلز . آر . میشک ----- دکتر قاسم حیدری نژاد – مهندس منوچهر بقالائی – مهندس حمیدرضا افراش ----- موسسه نشر جهاد

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

280 صفحه ----- مایکل تی کالکینز ----- طهمورث سالک ----- انتشارات ناقوس

 

قیمت کتاب: 148,000 ریال

icon icon

439 صفحه ----- مهندس جمشید قضاتی و مریم پاشنگ ----- گسترش علوم پایه

 

قیمت کتاب: 179,000 ریال

icon icon

408 صفحه ----- ایروینگ هرمن شیمز ----- مهندس فرشید علم بیگی – مهندس پدرام طهرانی ----- ناقوس اندیشه

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

214 صفحه ----- سرهنگ فنی ستاد یعقوب اصلانی ----- انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

 

قیمت کتاب: 116,000 ریال

icon icon

328 صفحه ----- سرهنگ فنی ستاد یعقوب اصلانی ----- انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

 

قیمت کتاب: 112,000 ریال

icon icon