محصولات مهندسی عمران

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

766 صفحه با جلد گالینگور ----- ایگورپوپوف ----- شاپور طاحونی ---- انتشارات علم و ادب

 

قیمت کتاب: 280,000 ریال

icon icon

925 صفحه ---- گییروتیموشینکو ----- دکتر غلامحسین مجذوبی – دکتر محمود نیلی ----- دانشگاه بوعلی سینا

 

قیمت کتاب: 266,000 ریال

icon icon

380 صفحه بزرگ ----- دکتر سعید عرفانی و مهندس محمد آهنگر ----- گاج

 

قیمت کتاب: 230,000 ریال

icon icon

186 صفحه بزرگ با صفحات روغنی ----- گرانت دابلیو رید ---- سیده مریم سیادتی ---- یزدا

 

قیمت کتاب: 270,000 ریال

icon icon

820 صفحه ----- محمدرضا اخوان لیل آبادی – شاپور طاحونی ----- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

234 صفحه ---- دکتر علی کاوه ----- دانشگاه علم و صنعت ایران

 

قیمت کتاب: 137,000 ریال

icon icon

928 صفحه با جلد گالینگور و رحلی ----- مم ر اخوان لیل آبادی – شاپور طاحونی ----- انتشارات جهاددانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 360,000 ریال

icon icon

112 صفحه ---- دکتر مهدی قالیبافان ---- سانو و مهندسان مشاور

 

قیمت کتاب: 97,000 ریال

icon icon

478 صفحه ----- حسین مرادی – حمیدرضا مجیدیان ---- آزاده

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

482 صفحه ---- دکتر مجتبی ازهری – دکتر سیدرسول میرقادری ----- ارکان

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

675 صفحه با جلد گالینگور و رحلی ------ مجید رضا نقیه ----- نشر ارکان اصفهان

 

قیمت کتاب: 330,000 ریال

icon icon

302 صفحه بزرگ ----- حسین صباغیان ----- سری عمران

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

400 صفحه ----- علی مزروعی – حسن بقائی – علی گوهربخش – مهندس امیدتی تی دژ ----- نشر پردازش

 

قیمت کتاب: 115,000 ریال

icon icon

323 صفحه ---- نشر توسعه ایران

 

قیمت کتاب: 122,000 ریال

icon icon

1100 صفحه ---- مهندس مهران بکایی بکائی – امیرمسعود سامانی ---- ارکان دانش

 

قیمت کتاب: 430,000 ریال

icon icon

735 صفحه ----- مهندس مهران بکائی – امیر مسعود سامانی ----- ارکان

 

قیمت کتاب: 290,000 ریال

icon icon

310 صفحه ---- دکتر فریدون ایرانی ---- دانشگاه فردوسی مشهد

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

482 صفحه ---- دکتر مجتبی ازهری – دکتر سید رسول میرقادری ----- ارکان دانش

 

قیمت کتاب: 182,000 ریال

icon icon

535 صفحه ----- شاپور طاحونی – امیر پیمان ندی ----- انتشارات دهخدا

 

قیمت کتاب: 175,000 ریال

icon icon

255 صفحه ----- دکتر سید رسول میرقادری ------ جهاددانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان

 

قیمت کتاب: 133,000 ریال

icon icon

600 صفحه ----- دکتر مجید صادق آذر ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

3 لوح فشرده ---- پارسیان

 

قیمت کتاب: 179,000 ریال

icon icon

2 لوح فشرده ----- موسسه فرهنگی لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon

2 لوح و 8 گیگیابایت ----- موسسه نگاره

 

قیمت کتاب: 109,000 ریال

icon icon

1 لوح فشرده ---- مکانیک نوین

 

قیمت کتاب: 155,000 ریال

icon icon

2 لوح فشرده ----- سازه های برتر

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

1 لوح فشرده ---- مهندس یار

 

قیمت کتاب: 200,000 ریال

icon icon

1 لوح فشرده ---- لوح رسا

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

2 لوح فشرده ----- رساسافت

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

1 لوح فشرده ----- رساسافت

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon