محصولات ساختمان

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

173 صفحه ----- سعید نعمتی – فرزانه طهموریان – امیر عطار عباسی ----- صفار

 

قیمت کتاب: 147,000 ریال

icon icon

330 صفحه ----- مهندس سید کمال الدین آل محمد ----- انتشارات دانشگاه واحد اسلامی دزفول

 

قیمت کتاب: 250,000 ریال

icon icon

666 صفحه ----- مهندس سیامک ابراهیم زاده حسن آبادی ----- سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 285,000 ریال

icon icon

275 صفحه بزرگ ----- سید ابوالقاسم سید صدر ----- انتشارات آزاده

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

250 صفحه ----- توماس اسمیت کارلوتستا ----- علیرضا جذبی و محمد احمدی نژاد ----- نشر خاک

 

قیمت کتاب: 187,000 ریال

icon icon

500 صفحه با جلد رحلی و گالینگور ----- بزرگمهر ریاحی ----- انتشارات سخن

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

664 صفحه ----- دکتر مهدی فرشاد ----- انتشارات دانشگاه شیراز

 

قیمت کتاب: 200,000 ریال

icon icon

266 صفحه ----- حمیدرضا فرشچی – روح الله احمدی جزئی – پیمان شادمان حیدری ----- فرشچی

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

774 صفحه ----- هوشیار خزائی ----- پدیده

 

قیمت کتاب: 320,000 ریال

icon icon

216 صفحه ----- عباس دستگاه ----- نشر عابد

 

قیمت کتاب: 6,500 ریال

icon icon

123 صفحه ----- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 

قیمت کتاب: 40,000 ریال

icon icon

335 صفحه ---- مجتبی اصل حمدالله نیا ----- نشر علم عمران

 

قیمت کتاب: 185,000 ریال

icon icon

340 صفحه ----- مهندس حسین اکبرزادگان ----- دیباگران تهران

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon

299 صفحه ----- احمد حامی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

153 صفحه بزرگ ----- مهندس علی افراسیابی ----- مدرسان شریف

 

قیمت کتاب: 93,000 ریال

icon icon

299 صفحه ----- احمد حامی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 138,000 ریال

icon icon

222 صفحه ----- محمد جعفرپورمختار ----- انتشارات پیروز

 

قیمت کتاب: 124,000 ریال

icon icon

256 صفحه ----- مهندس مراد علی واهبی ----- سازمان نظام مهندسی خوزستان

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

340 صفحه ----- مهندس کورش محمودی – مهندس مجید احمری – پریما برادران مهاجری ----- شهر آب

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

224 صفحه بزرگ ----- دکتر محسن سرتیپی پور ----- دانشگاه شهید بهشتی

 

قیمت کتاب: 265,000 ریال

icon icon

801 صفحه ----- معاونت نظارت راهبردی دفتر نظام اجرائی

 

قیمت کتاب: 250,000 ریال

icon icon

220 صفحه + یک لوح فشرده SAP----افشین ترابی ----- انتشارات سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 20,000 ریال

icon icon

425 صفحه ----- دکتر داوود پارسا پژوه – دکتر محمد غفرانی – دکتر حمیدرضا تقی یاری – دکتر غنچه رسام ----- دانشگاه تربیت دبی شهید رجائی

 

قیمت کتاب: 178,000 ریال

icon icon

120 صفحه ----- حسن غیبی – علیضرا نیلی – مجید جوهریان ---- سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 

قیمت کتاب: 133,000 ریال

icon icon

93 صفحه ----- احمدگودرزی مقدم – رامبد عسگری ----- نقش آفرینان

 

قیمت کتاب: 122,000 ریال

icon icon

160 صفحه ----- ابوالقاسم گرامی نژاد – مهندس حمیدرضا گرامی نژاد ----- کتاب آیلار

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

302 صفحه بزرگ ----- عبیداله جرجانی ----- انتشارات دانش و فن

 

قیمت کتاب: 273,000 ریال

icon icon

270 صفحه بزرگ ----- مهندس مهدی پرنا ----- انتشارات آزاده

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

310 صفحه بزرگ ----- کوروش محمودی – لیلا رضائی ----- کیان رایانه سبز

 

قیمت کتاب: 183,000 ریال

icon icon

156صفحه ---- مولف : باقر عبدی ---- کتابخانه فرهنگ

 

قیمت کتاب: 154,000 ریال

icon icon