مرمت ابنیه در معماری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

218 صفحه ---- نیکلاس استانلی پرایس ----- میر محسن موسوی ----- دانشگاه هنر

 

قیمت کتاب: 98,000 ریال

icon icon

220 صفحه ----- سید حسام الدین طبیبیان ----- اول و آخر

 

قیمت کتاب: 155,000 ریال

icon icon

492 صفحه ----- آماندا کلایدزدیل ----- مریم باباشاهی ----- دانشگاه هنر

 

قیمت کتاب: 230,000 ریال

icon icon

233 صفحه بزرگ ----- مهندس حسین اسماعیلی ----- انتشارات فروزش

 

قیمت کتاب: 266,000 ریال

icon icon

340 صفحه ----- سپیده پورمحمدی – لیلی حسن آبادی – مرضیه صفار محمدآبادی ----- دکتر رحیم غیورفر ----- سازمان میراث فرهنگی استان یزد

 

قیمت کتاب: 230,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 175,000 ریال

icon icon