فروشگاه کتاب عمران ، معماری و نقشه برداری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

400 صفحه ----- مهندس عبدالرئوف رئوفی ----- مولف

 

قیمت کتاب: 170,000 ریال

icon icon

1240صفحه با جلد رحلی ---- مولف کتاب : شاپور طاحونی ---- ناشر : انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 450,000 ریال

icon icon

190صفحه ---- مولف : اصغر وطنی اسکوئی ---- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 

قیمت کتاب: 70,000 ریال

icon icon

142صفحه ---- مولف: دکترسیروس فخریاسری ---- دانشگاه صنعتی شریف

 

قیمت کتاب: 50,000 ریال

icon icon

742 صفحه با جلد رحلی ---- مولف:دکترعلی جعفروند ---- ناشر :‌گروه صنعتی بوذرجمهر

 

قیمت کتاب: 340,000 ریال

icon icon

800 صفحه ---- مولف : شاپور طاحونی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 385,000 ریال

icon icon

800صفحه ---- مولف : شاپور طاحونی ---- ناشر : دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 320,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

تقویت سازه های بتن مسلح ، کامپوزیت Frp ، ایمنی ، تقویت خمشی ، حدنهائی ، مقاوم سازی

 

قیمت کتاب: 82,000 ریال

icon icon

شناخت رفتار و ساخت قطعات بتن مسلح ، شناخت بتن ، انبار سیمان و بتن ، متراکم کردن بتن ، مقاو

 

قیمت کتاب: 68,000 ریال

icon icon

اختلاط , بتن , نسبت , مخلوط , دانه بندی , چگالی , طراحی , دریائی , بنادر , سازه , بتن , آرمه , بتن , گیرش , سخت شده , قالب بندی , خواص , فولاد , آرمه , تنش , ممان , خمشی , برشی , تاوه , باربری , مسلح , الیافی , ستون , میلگرد

 

قیمت کتاب: 235,000 ریال

icon icon

اجزا , سازه , بتنی , طراحی , فلسفه , بارها , سازه , مسلح , تیرها , شالوده ,

 

قیمت کتاب: 83,000 ریال

icon icon

632 صفحه ---- مهندس امین نوروزی ----- نشر آوا

 

قیمت کتاب: 183,000 ریال

icon icon

کتاب تشریح مسائل طراحی ساختمانهای بتن مسلح (برمبنای آئین نامه بتن ایران آبا)

 

قیمت کتاب: 88,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon